příspěvková organizace Ministerstva kultury

O Knihovně Jana Kučery

Odborná knihovna dnešního Muzea J. A. Komenského byla budována současně s uherskobrodskou Musejní společností, tedy od roku 1898. Zpočátku fungovala jako příruční knihovna odborné literatury pro členy Musejní společnosti a její spolupracovníky, posléze se otevírala i širší veřejnosti.

 

Základem knižního fondu byly dary zakládajících členů – knihovna tedy odráží odborné zájmy Jana Kučery, Josefa V. Hauerlanda, F. Pragera, F. Rajchla, A. Hladkého a dalších zakladatelů: archeologie, národopis, historie, filosofie, přírodní vědy a literatura. Literatura těchto oborů byla soustavně doplňována. Další přírůstky přicházely jako dary občanů, někdy byla muzeu prodána nebo předána celá knihovna, např. knižní sbírka právníka a vlastivědce JUDr. Vítězslava Houdka čítala 250 knih právnické a historické literatury, včetně prací moravských historiografů 17. – 18. století (Bohuslav Balbín, Tomáš Pešina, Pavel Stránský, Jan Dubravius, F. J. Beckovský, J. J. Středovský, G. Dobner, M. A. Voigt aj.).

 

Dnes má knihovna přes 30.000 svazků řazených do tematických okruhů: brodensia a regionální literatura, komeniána, historie, národopis, literatura, náboženství a dějiny církví, slovníky a encyklopedie, technické vědy, právní vědy, zeměpis a mapy, zemědělství, vojenství atd. Zvláštní část tvoří cca 1000 titulů časopisů odborných i zábavných a novin.

 

V knihovně je uložen archiv regionální dokumentace – plakáty, pozvánky, drobné neknižní tisky a výstřižky. I tento fond je v současnosti převáděn do automatického katalogu.

 

Další součástí knihovny je soubor pedagogických čtení – tj. autorských prací učitelů z let 1957–1992, které vznikaly jako podmínka jejich kariérního postupu; vedle textů malé věcné ceny najdeme i záznamy bohatých metodických zkušeností a nápadů. Katalog pedagogických čtení existuje zatím jen v podobě lístkové.

 

Od roku 2002 je z běžného fondu vyčleněna sbírka starých tisků a rukopisů (Historický fond), do něhož jsou řazeny rukopisy a tisky vydané do r. 1800. Dnes má cca 600 exemplářů – z toho 5 inkunábulí a 7 map Moravy (Pavel Fabricius, Jan Amos Komenský). I tento fond odráží mnohooborové zájmy bývalých i současných muzejníků (teologie, filosofie, díla J. A. Komenského, práva, zeměpis a cestopisy, Bible).

 


[ON-LINE VYHLEDÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ]

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999