příspěvková organizace Ministerstva kultury

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

STUDIA COMENIANA ET HISTORICAStudia Comeniana et historica (SCetH) je časopis zaměřený na komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Vychází kontinuálně od svého založení roku 1971.

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO


Periodicita: časopis vychází jednou ročně, a to jako dvojčíslo.

 

Ediční proces: články jsou posuzovány anonymně dvěma odbornými recenzenty (double blind peer review).

 

Do Studií přijímáme příspěvky z těchto oblastí:

 • komeniologie
 • české překlady textů J. A. Komenského
 • informace o komeniologické literatuře české i zahraniční
 • aktuální zprávy o komeniologických konferencích či výstavách
 • historie 16.–18. století
 • filosofie, literatura raného novověku a příbuzné oblasti
 • dějiny regionu
 • teologie

 

Časopis nepožaduje poplatky za podání či recenzní posouzení článků.


ISSN: 0323-2220 (print)

Vydavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

 

Publikační etika: Publikační etika časopisu vychází z Etického kodexu pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org. Od všech stran zapojených do vydávání našeho časopisu (redaktorů, autorů, recenzentů a dalších) se očekává dodržování následujících etických principů.

Licence a autorská práva: Časopis se řídí příslušnými právními předpisy upravujícími autorská práva. Více zde.

 

Jak časopis získat: Časopis je možno zakoupit v pokladně Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Přemysla Otakara II. 36), dále pak objednat přes náš eshop, nebo je možno zřídit předplatné.

 

Časopis Studia Comeniana et historica je zařazen do:

 • mezinárodní vědecké databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
 • databáze EBSCOhost Online Research Databases
 • katalogů a databází Národní knihovny (NKC, ČNB, ANL)

 

odkaz: AKTUÁLNÍ ČÍSLO KE KOUPI

 

 

 

 

 

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA ....STUDIA COMENIANA ET HISTORICA