příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUZEUM BEZ BEZBARIÉR

BEZBARIÉROVĚ PŘÍSTUPNO pro držitele průkazek ZTP nebo EU Disability Card v těchto částech expozice:

 

  • Na jevišti světa, život a dílo Jana Amose Komenského – přízemí
  • velký sál pro krátkodobé výstavy – zvýšené přízemí (rampa)
  • toalety – zvýšené přízemí (rampa)

 

  • Starožitnosti Uherskobrodska – patro (výtah)

 

NENÍ BEZBARIÉROVĚ PŘÍSTUPNO pro části expozice:

  • Na jevišti světa, část Komenský tištěný (patro)
  • Labyrinty (nutno použit schodolez)
  • audiovizuální program Labyrint světa (zvýšené patro)
  • Uherský Brod v proměnách času (patro)


hendicap icon
aktualizace: 30. 9. 2022