příspěvková organizace Ministerstva kultury

Staré tisky
knihovna knihovna 1

 

Staré tiskyPodsbírka starých tisků a map

je nejmladší a také nejmenší sbírkou muzea. Vznikla v roce 2002 vyčleněním starých tisků z muzejní knihovny Jana Kučery. Její základy byly však položeny již v roce 1898, kdy byla v Uherském Brodě představena první expozice v Dolním kostele. Obsahuje přes 700 přírůstkových čísel. Soubor zahrnuje literaturu teologickou (biblické texty z let 1484 – 1800 v latině, češtině, němčině, francouzštině, polštině, hebrejský Talmud, vydaný v Basileji v roce 1577,  teologické traktáty a sbírky kázání, zpěvníky), filozofické texty, historické práce z 17. a 18. století, literaturu zeměpisnou (cestopisy), přírodovědeckou (herbář Tadeáše Hájka z Hájku). Cenné jsou doklady regionální duchovní  – rukopisné Raškův a Lhotecký kancionál. Poučné jsou  rukopisné zápisky o nemocech koní, které si pořizovali  místní hospodáři jako pomůcku nezbytnou v péči o dobytek. K zajímavým textům patří kramářské písně (z let 1735 – 1888). Pozoruhodná je četnost medicínských knih týkající se lékařské teorie i praxe. Za velmi cenné považujeme rukopisné plánky a mapky Uherského Brodu z 19. století. Nejstarším exponátem ve sbírce je Konvolut traktátů z let 1483 – 1494 původem z Lipska. V neposlední řadě nesmíme opomenout literaturu komeniologickou a cennou sbírku map Moravy (Pavel Fabricius, Jan Amos Komenský). Zvláště tato část je doplňována cílenými nákupy.

 

Od roku 2017 je podsbírka rozšířena i o bibliofilie a uměleckou knižní vazbu zaměřenou na díla J. A. Komenského. Získat se podařilo bibiliofilské vydání Orbis pictus od Josefa Váchala nebo vazby nejvýznamnějších uměleckých knihvazačů z Čech a Moravy. Dnes se můžeme pochválit i vazbou knihy The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart svázanou ve významné dílně Sangorski et Sutcliffe v Londýně. Z Moravy si velmi ceníme vazeb Jindřicha Svobody, J. H. Kocmana nebo Karla Dudeška.


Zátiší s knihamiZátiší s knihamiFlorentský, Alexandr: Summe Antonini pars secunda, Norimberk 1485Kapita, Jan: Postyla, Praha 1615Komenský, Jan Amos: Opera didactica omnia, Amsterdam 1657Komenský, Jan Amos: Lux in tenebris, Amsterdam 1657Komenský, Jan Amos: Janua Linguarum reserata aurea, Praha 1669Komenský, Jan Amos: Orbis Sensualium pictus, Levoča 1685Kleych, Václav: Evangelický kancionál, Žitava 1717Cochem, Martin: Malý zlatý nebeklíč, Jindřichův Hradec 1787Zátiší s knihami v umělecké knižní vazběThe Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, London 1950, nakladatel a vazba: Sangorski et Sutcliffe