příspěvková organizace Ministerstva kultury

Média v současném světě

Moravsko-slezská křesťanská akademie
ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě
uspořádali

přednášku P. Martina Holíka, ředitele Rádia Proglas

MÉDIA V SOUČASNÉM SVĚTĚ

součástí přednášky byla projekce
a diskuze s přednášejícím

středa 25. dubna 2007, 17:30 v Muzeu J. A. Komenského