příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mlýn Bajovec (20. léta 20. století)

Mlýn Bajovec (20. léta 20. století)

 

Foto neznámý autor, 20. léta 20. století

 

Mlýn Bajovec, jehož existence je doložena písemnými prameny již v 15. století. Tento mlýn byl založen městem v roce 1479 a byl nazýván „mlýnem pod ulicí Provazničí“. Původně to byl mlýn, kde byla provozována městská valcha soukeníků, dílna na lisování oleje a své místo zde měla i městská prachárna. Za posledního mlynáře Bohumila Beňovského v roce 1933 mlýn vyhořel, avšak již následujícího roku byl opět zprovozněn. Konec tomuto mlýnu přinesl až počátek 50. let 20. století, kdy byl mlýn zrušen a jeho prostor se později využívalo jako skladů.