příspěvková organizace Ministerstva kultury

Mlýn Bajovec (20. léta 20. století)

 

Foto neznámý autor, 20. léta 20. století

 

Mlýn Bajovec, jehož existence je doložena písemnými prameny již v 15. století. Tento mlýn byl založen městem v roce 1479 a byl nazýván „mlýnem pod ulicí Provazničí“. Původně to byl mlýn, kde byla provozována městská valcha soukeníků, dílna na lisování oleje a své místo zde měla i městská prachárna. Za posledního mlynáře Bohumila Beňovského v roce 1933 mlýn vyhořel, avšak již následujícího roku byl opět zprovozněn. Konec tomuto mlýnu přinesl až počátek 50. let 20. století, kdy byl mlýn zrušen a jeho prostor se později využívalo jako skladů.