příspěvková organizace Ministerstva kultury

PO STOPÁCH KOMENSKÉHO

zážitkově vzdělávací program | pro žáky 5. tříd ZŠ
doporučený max. počet osob v programu: 30

délka programu: 90–120 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

Oživíme příběh tohoto velikého muže v duchu jeho přání: hrou a poučením.

 

Zážitková pedagogika je svěží, moderní pedagogický koncept založený na jednoduchém přesvědčení: nejlépe si člověk pamatuje vlastní zážitky, nejlépe se mu vybavuje a nejlépe umí to, co si sám zkusil.

 

Celý program je členěn na moduly, každý z nich se skládá z opěrných aktivit, jejich reflexí a zobecnění.

Jedná se však také o vzdělávací program, a to v duchu, který by byl Komenskému zvlášť milý – formou aktivní, hledající, hrající si. Oživili jsme příběh tohoto velikého muže, navíc tak, aby z toho plynulo poznání a poučení.

 

I v tak obrovské minimalizaci, jakou život a dílo Jana Amose muselo projít, aby se vlezlo do rozsahu dvou hodin, je totiž tento program nesmírně obohacující a to jak pro ty, kteří jej prožívají, tak pro ty, kteří jej vedou. Nemáme na tom ani tak podíl my, jako spíš Komenský samotný. Ten kouzelný okamžik, kdy vše do sebe zapadne a děti dospějí ke kýženému poznání – ten je k nezaplacení. To je také cesta, jak místo otrávených obličejů vidět obličeje nadšené, jak místo žáčků malujících si v sešitech z nudy vidět spolupracující mladé lidi, kteří jsou vzděláváni jen tak mimochodem.

 

 

 

 

 

Co žáky například čeká?


Ø  Hořící Lešno – podaří se žákům zachránit knihy z hořícího Lešna?

Ø  Pomohou Komenskému napravit svět?
Ø  Dozvědí se, kdo vymyslel přestávky a prázdniny.
Ø  Evropan Comenius – budeme  společně cestovat barokní Evropou!
Ø  Co znamená jít do vyhnanství?
Ø  Proč a co vlastně Komenský napsal?
Ø  Jaké to je být hrdinou a proč je to tak těžké?
Ø  Výcucárna? Je tento Komenského zákon funkční?

 

Užitek | Radost | Poučení

 

Bc. Lucie Kubišová

muzejní edukátor

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Tel:572 632 288 linka 203/ Mob.608 677 533

kubisova@mjakub.cz

 

 


   

   

  Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
  Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
  ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
  Děkujeme za pochopení.

   

   

  „J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

   

  A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


  virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

   

  2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


   


  Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

   

  M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

   

   

  kontakt informace muzeum odkazy

  Muzeum Jana Amose Komenského

  Přemysla Otakara II. 37
  688 12 UHERSKÝ BROD
  Česká republika, EUROPE

  tel.: +420 572 63 22 88-9

  www.mjakub.cz

  muzeum@mjakub.cz

  ID datové schránky: iw39kef

  OTVÍRACÍ DOBA

  VSTUPNÉ

  BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

  PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

  CENÍK kopírovaného materiálu

  měsíční pozvánky 2020:

  ČERVEN

  info pro transport výstav

  Fakturační údaje
  Výroční zprávy MJAKUB / CMN
  Zřizovací listina
  Interní protikorupční program

  Všeob. obch. podmínky (e-shop)
  Sloupový sál

  Atrium

  Japonská zahrada

  ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
  Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

  Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

  Veřejné zakázky

  GDPR

  Ministerstvo kultury ČR

  Asociace muzeí a galerií ČR
  Profesní etický kodex ICOM

  – INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999