příspěvková organizace Ministerstva kultury

Po stopách Komenského

zážitkově vzdělávací program | pro žáky 5. tříd ZŠ
doporučený max. počet osob v programu: 30

délka programu: 90–120 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 

 

Oživíme příběh tohoto velikého muže v duchu jeho přání: hrou a poučením.


Po stopách KomenskéhoZážitková pedagogika je svěží, moderní pedagogický koncept založený na jednoduchém přesvědčení: nejlépe si člověk pamatuje vlastní zážitky, nejlépe se mu vybavuje a nejlépe umí to, co si sám zkusil.

 

Celý program je členěn na moduly, každý z nich se skládá z opěrných aktivit, jejich reflexí a zobecnění.

Jedná se však také o vzdělávací program, a to v duchu, který by byl Komenskému zvlášť milý – formou aktivní, hledající, hrající si. Oživili jsme příběh tohoto velikého muže, navíc tak, aby z toho plynulo poznání a poučení.

 

I v tak obrovské minimalizaci, jakou život a dílo Jana Amose muselo projít, aby se vlezlo do rozsahu dvou hodin, je totiž tento program nesmírně obohacující a to jak pro ty, kteří jej prožívají, tak pro ty, kteří jej vedou. Nemáme na tom ani tak podíl my, jako spíš Komenský samotný. Ten kouzelný okamžik, kdy vše do sebe zapadne a děti dospějí ke kýženému poznání – ten je k nezaplacení. To je také cesta, jak místo otrávených obličejů vidět obličeje nadšené, jak místo žáčků malujících si v sešitech z nudy vidět spolupracující mladé lidi, kteří jsou vzděláváni jen tak mimochodem.

 

 

 

 

 

Co žáky například čeká?


Ø  Hořící Lešno – podaří se žákům zachránit knihy z hořícího Lešna?

Ø  Pomohou Komenskému napravit svět?
Ø  Dozvědí se, kdo vymyslel přestávky a prázdniny.
Ø  Evropan Comenius – budeme  společně cestovat barokní Evropou!
Ø  Co znamená jít do vyhnanství?
Ø  Proč a co vlastně Komenský napsal?
Ø  Jaké to je být hrdinou a proč je to tak těžké?
Ø  Výcucárna? Je tento Komenského zákon funkční?

 

Užitek | Radost | Poučení

 

 

REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203