příspěvková organizace Ministerstva kultury

Podzim

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
uspořádalo přednášku

PODZIM

z cyklu
Rok se zvířaty a hvězdami
aneb roční období v přírodě a ve vesmíru

pro žáky základních škol
(program cyklu ZDE)

"nová třída" muzea
pátek 19. září 2008 - 9:00, 10:00, 11:00
(u příležitosti podzimní rovnodennosti a zahájení školního roku)

příroda
Mgr. Martin Gajdošík (SZM Opava), 30 min.
„Zvířata usínají“ – ukládání k spánku, vytváření zásob

vesmír
Ing. Rostislav Rajchl (Hvězdárna Uh. Brod), 30 min.
„Podzimní rovnodennost a objekty podzimní oblohy“

doplnění
videofilm muzea na hudbu A. Vivaldiho "Podzim" (3 min.)

vstup
žáci ……… 5 Kč
pedagogický dozor ………. zdarma
pro školy se zakoupenou permanentkou vstup zdarma
informace o permanentce ZDE

(přednášku navštívilo 10 dospělých a 161 dětí)

odkazy na přednášky cyklu
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999