příspěvková organizace Ministerstva kultury

S muzeem na výlet – ŽÍTKOVÁ

komentovaný výlet po moravských Kopanicích

sezónní program: květen, červen, (září) | určeno pro: ZŠ, SŠ

délka programu: 120–180 min.

cena: 30 Kč za žáka / studenta / ped. doprovod zdarma

 

[TISKOVÁ ZPRÁVA na stránce ministerstva kultury ČR – zde]

 

S muzeem na výlet – ŽÍTKOVÁJedná se o naučně vzdělávací program. Skupina žáků je provázena muzejním pedagogem po moravských Kopanicích. V průběhu asi 2–3 hodin jsou navštívena různá zajímavá místa na Žítkové. Obsahem a cílem výletu je seznámení žáků s historií tohoto kraje v původním prostředí. Žáci jsou seznámeni s lidovým oděvem, lidovou architekturou a s již dnes zaniklým způsobem života lidí, kteří zde žili v 18. a 19. století. Žáci se dovědí o každodenním nelehkém a tvrdém životě a obživě lidí z tohoto krásného kraje moravských Kopanic. Také se dovědí o tradicích a obyčejích kopaničářů, zajímavé a pravdivé příběhy o žítkovských bohyních, jejich samotném životě, a projdou se i cestičkami, po kterých bohyně chodívaly. Navštívíme třeba místa, kde tyto ženy sbíraly různé léčivé bylinky a koření...

 

Součástí programu může být i návštěva výrobců tradičních domácích jídel nebo tradičních lidových řemeslníků. Možné zastávky v průběhu výletu: sušárna ovoce, domácí zpracování mléka, výroba sýrů a jiných výrobků z mléka, ukázka starobylé sušárny ovoce, ukázka starobylé venkovní pece na chleba, návštěva nebo ukázka stavení žítkovských bohyní. Po dobu celého výletu procházíme neobyčejně krásnou přírodou moravských Kopanic, proto si nezapomeňte sebou vzít fotoaparáty, poněvadž je opravdu co fotit.

 

Je možné předem domluvit a rezervovat ubytování, nebo jen oběd pro celou skupinu žáků v hotelu Kopanice na Žítkové.

 

V případě nepříznivého počasí, je možné domluvený program zrušit, nebo přesunout na jiný termín.

 

S muzeem na výlet – ŽÍTKOVÁ

 

S muzeem na výlet – ŽÍTKOVÁ

 

S muzeem na výlet – ŽÍTKOVÁ

 

FOTO Z AKCE: Muzeum školám – Žítková, 15. května 2018


REZERVACE PROGRAMU

 

Robert Provodovský

muzejní pedagog

produkční

provodovsky@mjakub.cz

603 370 227 | 572 632 288 linka 203

 

 ŠKOLA HROU | NÁZORNOST | OPAKOVÁNÍ | STUPŇOVITÉ POZNÁVÁNÍ | TITĚRKY | DIDAKTIKA | SROZUMITELNOST

 

 

J. A. Komenský:

 

Školy mají být pravými dílnami moudrosti a lidskosti a nikoliv robotárnami.

 

Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

 

Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.

 

Je třeba zahřívat srdce k lásce a vroucnosti… A to se děje nejlépe zpěvem dětí a dospělých.

 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž není pod sluncem většího.