příspěvková organizace Ministerstva kultury

Uherskobrodské orloje

Muzeum J.A. Komenského v Uh. Brodě

uspořádalo pravidelnou měsíční videoprojekci
v muzejním kinematografu (21.)

UHERSKOBRODSKÉ ORLOJE
(premiéra muzejního videofilmu)

s přednáškou spoluautora videofilmu
Ing. Rostislava Rajchla

KRÁSA ORLOJŮ

„nová třída“ expozice muzea
úterý 19.12.2006, 17:00 – 18:00
vstup na projekci zdarma