příspěvková organizace Ministerstva kultury

Vitajte u nás doma! 2017

Vitajte u nás doma! 2017 Vitajte u nás doma! 2017

 

Komentovaná prohlídka celé usedlosti rolnického domu a hospodářství včetně praktických ukázek ze života vlčnovské sedlácké rodiny, jejich krojů i krojů přespolní rodiny, která přišla za prací domácí i hospodářskou koncem 19. a počátkem 20. století.


pořadatel programu:

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

 

autor programu:

Robert Provodovský – Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

 

účinkují:

Pracovníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Členové Kopretina Březová z. s. (FS Danajky, FS Šibalice, DS Slivečky, CM Šimbolica)

 

místo:

Rolnický dům a hospodářství č. p. 57

 

datum a čas:

28. května 2017

9.00–17.00

 

VITAJTE U NÁS DOMA

je scénickou a živou ukázkou běžného pracovního dne v domácnosti a v hospodářství sedláka a jeho rodiny. Komentovaná prohlídka v dobových krojích, ukázka domácích prací, prací v hospodářství a ukázka dobových řemesel. Po překročení prahu tohoto stavení se přenesete  v čase do období našich předků, do období, kdy se v této usedlosti žilo běžným životem. Dozvíte se spoustu historických pojmů, například, co jsou to PALIŠOCHY, ŠOREC, SAK, KÚTNICA, ŠŤJÉPKY, POHANČENA, ŽMOLKOVICA, LAJTA, VŘESLOVAČKA, STRÝCOVA STOLICA, PUDLO, ONUCE, OPLÉČKO, DRHLEN, PREPLETY, FUKAR, KADÚBEK, LOPATA FÚKAČKA (VĚJAČKA), TLO atd. Uvidíte i spoustu dalších zajímavých věcí, které byly v dobách našich praprarodičů běžné a byly nedílnou součástí jejich životů. Poznáte a uvidíte nejenom desítky exponátů, např. z  včelařství, kovářství, mlynářství, ale uvidíte například, čím se obdělávala zemědělská půda, jak se zpracovávala sklizená úroda z polí a luk. Také si sami můžete dokonce vyzkoušet některé každodenní  práce, které vykonávala gazdina nebo gazda. Můžete třeba pomoct děvečce při výrobě některých krojových součástek pro sedlákovu rodinu nebo jen poskládat usušené seno do ,,BABINCA“ (ale i to vlastně není vůbec jednoduché J).

 

V tento den nejenže uvidíte obživlou domácnost z počátku 19. století, ale dovíte se od samotného sedláka a jeho manželky jaké byly jejich tradice a zvyky, práce v průběhu celého roku, obživa, z jakých pokrmů se skládal jejich jídelníček. Uvidíte i zajímavou regionální rozdílnost krojů, ve kterých bude oděna celá sedlákova rodina i děvečky a pacholci. Proč tomu tak je? Přijďte se sami podívat a nebojte se na to zeptat přímo samotného sedláka (i když je to trochu „rapl“, nemusíte se ho bát, rád vám odpoví na každou otázku; jmenuje se Matúš)

 

„Toš sa šeci dojdite podívat… už sa na vás moc těšíme!“


sedlákova hodná manželka Anička

s „celú rodinú“

 

Vitajte u nás doma! 2017