příspěvková organizace Ministerstva kultury

XXVI. seminář Společenstva českých knihařů

21.9.2023 15:00 až 23. 9. 2023, 16:00

sloupový sál muzea


Letos již po dvacáté šesté se setkají čeští i zahraniční rukodělní knihaři v prostorách Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Letošní program se snaží vyváženě předložit témata z oboru rukodělné knižní vazby a dějin knižní kultury.Vzpomínat se bude také na osobnost Karla Dudeška. U zahraničních přednášejících se počítá s tlumočením přednášky. Účastníci semináře obdrží tištěný sborník přednášek.
V rámci semináře proběhne vyhlášení výsledků*/Studentské knihvazačské soutěže 2023/*. Souběžně s vyhlášením výsledků bude zahájena i společná výstava knihařů, členů Společenstva českých knihařů,/*Knižní vazba 2023*/. Na ní se představí aktuální díla českých rukodělných knihařů. Tato výstava není soutěžní. Obě výstavy (/*Studentská knihvazačská soutěž 2023*/a výstava*/Knižní vazba 2023/*) budou mít společný tištěný katalog, který dostanou všichni vystavující zdarma. Ostatní si jej budou moci zakoupit na místě.


Více na:
https://knihari.cz/event/xxvi-seminar-spolecenstva-ceskych-kniharu-2023-09-21-2023-09-23-71/page/website_event.o-udalosti-xxvi-seminar-spolecenstva-ceskych-kniha