příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

***


Bartoškova kronika
Bartoškova kronika

K vydání připravil a doprovodnou studii napsal Petr Zemek

301 stran, 35 stran obrazové přílohy.

Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě v nakladatelství Ottobre 12 Uherské Hradiště, 2004. ISBN 8086528456Bartoškova kronika je cenným a dosud nezveřejněným historickým pramenem k dějinám 16. století. Pod tímto souhrnným názvem se skrývají soukromé záznamy tří mužů, kteří žili v Uherském Brodě, případně v okolních vesnicích. Stěžejní část zápisů je věnována dění ve městě během 2. poloviny 16. století, nescházejí však záznamy o událostech starších a zprávy obecného charakteru, například o bojích s Osmanskou říší v sousedních Uhrách. Stejně tak se dílo neomezuje pouze na líčení života měšťanstva, ale v nemalé míře i šlechty a duchovenstva. Kronika zachycuje pestrý každodenní život v průměrně velkém moravském městě a jeho okolí i rozmanité problémy tohoto pozoruhodného úseku českých dějin.


190 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999