příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Bartoškova kronika


Bartoškova kronika


Bartoškova kronika

K vydání připravil a doprovodnou studii napsal Petr Zemek

301 stran, 35 stran obrazové přílohy.

Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě v nakladatelství Ottobre 12 Uherské Hradiště, 2004. ISBN 8086528456Bartoškova kronika je cenným a dosud nezveřejněným historickým pramenem k dějinám 16. století. Pod tímto souhrnným názvem se skrývají soukromé záznamy tří mužů, kteří žili v Uherském Brodě, případně v okolních vesnicích. Stěžejní část zápisů je věnována dění ve městě během 2. poloviny 16. století, nescházejí však záznamy o událostech starších a zprávy obecného charakteru, například o bojích s Osmanskou říší v sousedních Uhrách. Stejně tak se dílo neomezuje pouze na líčení života měšťanstva, ale v nemalé míře i šlechty a duchovenstva. Kronika zachycuje pestrý každodenní život v průměrně velkém moravském městě a jeho okolí i rozmanité problémy tohoto pozoruhodného úseku českých dějin.


190 Kč
Počet kusů:  objednat objednat