příspěvková organizace Ministerstva kultury

! VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT V POKLADNĚ MUZEA !

Z DŮVODU DOVOLENÉ

VYŘIZUJEME EL. OBJEDNÁVKY AŽ OD ZÁŘÍ 2020


Comenius Known and Unknown | Komenský známý neznámý


obal – přední strana


nová kniha

COMENIUS KNOWN AND UNKNOWN | KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ

přehledný životopis Komenského a představení jeho díla

časová osa | mapa | zrcadlový anglicko-český text | audiobook

autor – Mgr. Petr Zemek, Th.D., komeniolog Muzea J. A. Komenského

vydáno – prosinec 2018

 

AUDIOVERZE KNIHY V ANGLIČTINĚ – ODKAZ ZDE

 

 

„Tato drobná kniha je určena široké veřejnosti pro základní orientaciv Komenského myšlenkovém světě. Je záměrně stručná, aby zohlednilačtenářovy možnosti v tomto rychle se pohybujícím světě, kdy senejeden z nás utápí v informačním moři a hledá pevné opory. Nelzeproto od ní očekávat úplnost ani novou interpretaci Komenského.Opírá se převážně o již publikovaná systematická pojednání zasloužilýchkomeniologů, zvláště Jana Kumpery, Pavla Flosse, AmedeoMolnára a Noemi Rejchrtové či Dagmar Čapkové a osměluje se býtpodnětem ke studiu alespoň některé ucelenější publikace věnovanéKomenskému nebo k poučené četbě vlastních Komenského děl.“
"This booklet is intended for the general public and should providebasic orientation in the thought world of Comenius. Intentionallybrief and concise, it is adjusted to the reader’s capacities in this fastmoving world, where many of us drown in the sea of informationand look for something solid to lean on. Therefore, I would like toforewarn the reader that the book is far from comprehensive anddoes not bring a new interpretation of Comenius’ life and work. Itis based mostly on the already published systematic treatises by renownedComeniologists, notably Jan Kumpera, Pavel Floss, AmedeoMolnár and Noemi Rejchrtová or Dagmar Čapková, and intended tobecome a stimulus for studying at least some more comprehensivemonographs about Comenius or for reading Comenius’ own works."

 
180 Kč
Počet kusů:   objednat 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999