příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

Comenius Known and Unknown | Komenský známý neznámý


obal – přední strana


nová kniha

COMENIUS KNOWN AND UNKNOWN | KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ

přehledný životopis Komenského a představení jeho díla

časová osa | mapa | zrcadlový anglicko-český text | audiobook

autor – Mgr. Petr Zemek, Th.D., komeniolog Muzea J. A. Komenského

vydáno – prosinec 2018

 

AUDIOVERZE KNIHY V ANGLIČTINĚ – ODKAZ ZDE

 

 

„Tato drobná kniha je určena široké veřejnosti pro základní orientaci v Komenského myšlenkovém světě. Je záměrně stručná, aby zohlednila čtenářovy možnosti v tomto rychle se pohybujícím světě, kdy se nejeden z nás utápí v informačním moři a hledá pevné opory. Nelzeproto od ní očekávat úplnost ani novou interpretaci Komenského.Opírá se převážně o již publikovaná systematická pojednání zasloužilých komeniologů, zvláště Jana Kumpery, Pavla Flosse, Amedeo Molnára a Noemi Rejchrtové či Dagmar Čapkové a osměluje se být podnětem ke studiu alespoň některé ucelenější publikace věnované Komenskému nebo k poučené četbě vlastních Komenského děl.“
"This booklet is intended for the general public and should providebasic orientation in the thought world of Comenius. Intentionally brief and concise, it is adjusted to the reader’s capacities in this fastmoving world, where many of us drown in the sea of informationand look for something solid to lean on. Therefore, I would like toforewarn the reader that the book is far from comprehensive anddoes not bring a new interpretation of Comenius’ life and work. Itis based mostly on the already published systematic treatises by renowned Comeniologists, notably Jan Kumpera, Pavel Floss, Amedeo Molnár and Noemi Rejchrtová or Dagmar Čapková, and intended tobecome a stimulus for studying at least some more comprehensive monographs about Comenius or for reading Comenius’ own works."

 

 
180 Kč
Počet kusů:  objednat objednat