příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2000

Milí muzejníci,

ocitli jste se někdy při rekonstrukci reálné podoby hraběnky Marie Walburgy? Letěli jste někdy jako ptáci podél Bechyňského mostu a nahlíželi do jeho konstrukce? Byli jste někdy svědky úvah stařečka z Horňácka, když se holí v to nejobyčejnější ráno a co si při tom myslí o životě? Viděli jste už zblízka zimujícího netopýry? Vyposlechli jste si vyprávění při domácím pálení slivovice? A byli jste svědky posledních rozhovorů s třebíčským výtvarníkem evropského formátu Ladislavem Novákem?

Pokud ano a to všechno během tří dnů, pak jste byli účastníky III. ročníku přehlídky videotvorby muzeí ČR

M U S A I O N F I L M 2 0 0 0,

která se uskutečnila ve dnech 7. - 9. června 2000 v Uherském Brodě. Pokud ne, pak máte možnost všechny uvedené situace shlédnout ve videofilmech, které je obsahují a jež jsou uloženy ve Videotéce Musaionfilmu v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě. Tato videotéka pojímá většinu videofilmů, které byly odpromítány na I., II. a III. ročníku přehlídky a jsou zde k dispozici všem muzeím a jejich pracovníkům.

Letošní III. ročník hostil kolem 40 účastníků a bylo odpromítáno 31 videofilmů během tří dnů. Účastníci se shodli na tom, že došlo k jistému zrání v kvalitě snímků jak po jejich obsahové, tak po formální stránce. Zúčastnění profesionální režiséři - Jaroslav Bařinka a Břetislav Rychlík - zhodnotili smysl přehlídky pozitivně a předvedli také něco ze své dílny.

Než se však podíváme detailněji na přehlídku a její jednotlivé projekční bloky, připomeňme, že byla uspořádána již jmenovaným Muzeem J. A. Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Asociací českých a moravskoslezských muzeí a galerií a jako obvykle také s místním Domem kultury, který na tři dny uvolnil Malý sál, kde projekce probíhaly.

Poohlédněme se nyní za vlastním průběhem letošního Musaionfilmu:

Muzea se představují

Jako i v minulých ročnících, tak i letos byl Musaionfilm otevřen blokem, v němž muzea prezentovala sebe sama, své expozice, své muzejní aktivity. Z Uherského Brodu na Sibiř byl název autorského snímku ředitele Muzea J. A. Komenského o jeho pracovní cestě na 2. krasnojarské muzejní bienále. Zajímavý byl subjektivní, autorský pohled na celou cestu s řadou postřehů a glos. Způsob zpracování je protikladem popisných faktografických výčtů informací. Poetickým rámcem byl prostoupen snímek Okresního vlastivědného muzea v Šumperku Paleta času. Snímkem se prolínal symbolický prvek malíře, který jako motiv paralelně doplňoval návštěvu expozic, jejich historie. Snímek měl také vynikající technickou kvalitu. Filmy Než překročíte práh (Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p/Radh.), Vodní hamr Dobřív (Muzeum Dr. B. Horáka, Rokycany) a Kotulova dřevěnka (Muzeum Těšínska, Český Těšín) seznamovaly rovněž poměrně zajímavým způsobem s expozicemi svých muzeí.

Lidé a místa

PST Studio při Západomoravském muzeu v Třebíči představilo snímek Ladislav Novák 1925-99. Zajímavostí snímku je, že šlo o poslední dokument života významného moderního výtvarníka, který žil v Třebíči a prosadil se v zahraničí. Videofilm První dáma Moravy (Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín) byl jedním z nejpoutavějších snímků na Musaionfilmu vůbec. Zobrazoval ne často viděnou činnost spojenou s vyzdvižením tělesných ostatků člověka. V tomto případě Marie Walburgy hraběnky Truchsess-Waldburg-Zeil (1762-1828). Snímek přibližoval antropologický výzkum a rovněž rekonstrukci nejpravděpodobnější podoby hraběnky. Jiná osobnost, která dostala v tomto bloku projekcí místo byl Vladimír Knöbel ve filmu Vladimír Knöbel - historie Třince (Muzeum Těšínska, Český Těšín). Šlo o filmový portrét člověka, který téměř celý svůj život zasvětil bádání o historii města Třince a okolí. Zcela ojedinělým způsobem hledá historickou podobu města a trpělivě provádí její rekonstrukci. Městské muzeum, Kralupy n/Vlt. představilo na závěr bloku tři vlastní snímky Historie Kralup n/Vlt., Veltrusy, Drobné sakrální památky.

Režisér Jaroslav Bařinka

Lektorem Musaionfilmu 2000 byl letos filmový režisér z nedalekého Zlína Jaroslav Bařinka, který s sebou přivezl své typické dokumentární filmy mající k muzejní problematice velmi blízko. Z televizního cyklu Lapidárium byly předvedeny jeho snímky Příběh poštovní známky o fotografii, která se stala námětem poštovní známky a Příběh Mánesovy kresby, který si kladl otázku: Co víme o Mánesově kresbě dívky ve slováckém kroji? Dokumenty byly vlastně až jakýmsi detektivním průzkumem zapomenutých, ale někde zaznamenaných souvislostí, odkrývající pozadí zobrazovaného námětu a prohlubující náš pohled na něj. Je to určitě jedna z mnohých cest jak zpracovat i muzejní videodokument. Svůj blok uzavřel portrétem o osudech německé rodiny z Podskálska Odsunutý odsun.

Středeční projekce prvního dne byly večer uzavřeny řízenou ochutnávkou vín, která jistě pomohla po předchozím únavném působením na smysl zrakový rozšířit obzor smyslu chuťového.

Masopust

Dva snímky s fašankovou tematikou si vynutily vznik projekčního bloku Masopust. Zatímco snímek pořadatelského muzea Fašank 1999 byl dynamickým sestřihem, rekapitulací 12. ročníku festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku, byl druhý snímek z Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně "Už sa fašank krátí ..." velmi vtipnou, jednoduchou reportáží o průběhu fašanku v několika valašských dědinách s nadhledem a zamyšlením co to je současný folklór.

Písně a zvyky

Osobitým snímkem na Musaionfilmu 2000, a to pro svoji atmosféru, byl film Pálení pěsniček (Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod). Šlo také o dodatečné zpracování deset let starého archivního videozáznamu na moderní PC střižně. Ačkoliv snímek neměl vlastní komentář a využíval nepříliš jasných výpovědí účinkujícího starce při domácím pálení slivovice, měl silnou sdělnou hodnotu pro autentické přiblížení činností, o nichž jsme zvyklí spíše pouze slýchávat. Součástí projekčního bloku byl i záznam (na dvě kamery) tradiční akce na Křivoklátsku Peřiny 99 o plnění manských povinností v tomto regionu (dodnes).

Mezi projekčními bloky byl dán prostor pro prezentaci firmy Gradiva a. s. z Ostravy, která nabízela moderní technologii při digitalizaci sbírkových fondů. Šlo také o prezentaci digitálních fotoaparátů (viz foto).

Technika a umění

Tento blok volným způsobem sdružoval tři snímky. Národní technické muzeum v Praze bylo zastoupeno dvěma snímky: Bechyňská duha a Agon. První snímek byl inspirován původně starými archivními filmy formátu 35 mm, které byly přepsány, dodatečně oruchovány a zakomponovány do dokumentárního snímku o stavbě prvního železobetonového obloukového mostu u nás přes údolí řeky Lužnice v jihočeské Bechyni. S použitím hudby Antonína Dvořáka vznikl výjimečný dokument zobrazující dílo lidské práce v jeho vzniku i v jeho souvislosti s lidskými osudy. Umělecky laděný druhý snímek byl inspirován hudební tryznou za zemřelou ženu a pracoval s atmosférou, kterou hudba nabízela. Třetím snímkem bloku byl film Škoda auto muzeum ze stejnojmenného muzea z Mladé Boleslavi.

Příroda

Chráněné přírodní útvary (Městské muzeum, Kralupy n/Vlt.), Tiší nájemníci (Městské muzeum, Velká Bíteš), Zkamenělé moře (Moravské zemské muzeum, Brno) seznamovaly po řadě nejprve s množstvím přírodních pozoruhodností kolem Kralup, zimujícími netopýry v zapomenuté štole (dle autorů bylo natáčení komplikované, neboť světelné reflektory vydávaly mj. teplo, které netopíry budilo ze spánku) a zkamenělinami prehistorických živočichů na dně moří, která se kdysi rozlévala v místech, kde nyní žijeme. Blok Příroda tak navázal na podobný blok projekcí ještě z 1. ročníku Musaionfilmu.

Režisér Břetislav Rychlík

V tomto bloku šlo vlastně o jediný film zde přítomného režiséra Břetislava Rychlíka Jeden rok. Tento známý snímek byl natočen v České televizi Brno a zobrazuje osudy několika starých lidí, konkrétně sedm obyvatel podhůří Bílých Karpat, kteří se narodili ještě v časech rakousko-uherské monarchie. Autoři filmu je navštěvovali ve všední dny i v tradiční církevní svátky či lidové obyčeje. Výsledkem je svědectví o hodnotovém systému a řádu lidí, jejichž životní pouť začala na počátku tak rozporuplného a těžkého století a končí na jeho konci.

Na závěr čvrtečních projekcí následoval v Atriu Muzea J. A. Komenského folklórní večer s Cimbálovou muzikou Petra Galečky, který se vydařil (opět viz foto).

Řemesla

Film Lidová řemesla (Ústav lidové kultury, Strážnice) aneb Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice zachycuje některé obory české lidové dovednosti. První dokončená část projektu, realizovaného Ústavem lidové kultury ve Strážnici s podporou Ministerstva kultury ČR a Odboru umění a kulturního života UNESCO, představuje na osmi videokazetách téměř čtyřicet tradičních výrob. Účastníci Musaionfilmu viděli asi 20 minutový sestřih z těchto kazet. O řemesle hrnčířském (Regionální muzeum a galerie Křivoklátsko, Lhota) aneb Chvála hlíny a rukou je dokument přibližující práci hrnčíře Petra Volfa v Novém Strašecí. Sledujeme zrod keramiky od sběru hlíny až po vypálenou černou kameninu. Třásnění šátku (Muzeum Chodska, Domažlice) uzavřelo blok řemesel dokumentací tradiční lidové umělecké výroby v jižních Čechách.

Hosté ze Slovenska

Poprvé se Musaionfilmu zúčastnili hosté ze Slovenska. Bylo to snímkem Za habánmi do Veľkých Levár. Film vypráví o historii a současnosti Habánského dvoru ve Veľkých Levároch. Ve vyprávění pamětníků a artefaktech dochovaných do současnosti hledá zaniklou tvář habánské komunity.

Filmy "Pro museum" (Ministerstvo kultury ČR)

Musaionfilm 2000 byl ukončen projekcí dvou snímků z autorské dílny režiséra Petra Kudely, který pro Ministerstvo kultury natočil pod hlavičkou "Pro museum". Filmový dokument Dotýkaná místa vypráví o místech, která se osudově střetla se zánikem. "Muzealizace" těchto míst pak přispěla nejen k jejich záchraně, ale i k jejich rehabilitaci v nové kvalitě. Film vypráví o jámě Michal a dolu Petr Cingr v Ostravě, Muzeu Šimona Adlera v Dobré Vodě, depozitáři Národního muzea v Terezíně a o Památníku Terezín.

Navštívenka památného místa židovské komunity na Šumavě s názvem Muzeum dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě reflektuje předválečný život v tomto zapadlém kraji, kdy soužití různých náboženství a národností nebylo "problematikou", ale přirozeným jevem. Matityahu Adler, syn dr. Šimona Adlera, vypráví svůj životní příběh a také o tom, kterak svým optimismem a nezdolnou vůlí přesvědčil úředníky a přispěl ke vzniku jedinečného muzea, které se stalo součástí Západočeského muzea v Plzni.

A tak III. ročník přehlídky videotvorby muzeí ČR MUSAIONFILM 2000 skončil tím, čím začal: muzeem.

III. ročník Musaionfilmu je zároveň i prvním momentem, kdy se lze za přehlídkou mírně poohlédnout. Některá muzea jsou přehlídce věrná každoročně, jiná se mění, vracejí nebo se objevují. I to je ve svých detailech zajímavý proces, který přispívá k poznání fenoménu video v práci našich muzeí. Jistý je také nezanedbatelný vliv profesionální sféry: České televize, Krátkého filmu ap. Na půdě těchto institucí vznikají videodokumenty, které se na Musaionfilmu každoročně promítají, které každý vnímá doma v televizi a které tím nebo oním způsobem spolupůsobí na utváření estetického povědomí tvůrců, kteří zpracovávají vlastní látku v muzeích. Úroveň promítaných videofilmů se každopádně zvedla. To o čem se před třemi lety zatím jen snilo, stává se postupně běžnější praxí - střihové zpracování na počítači. Je to nejen technický krok dopředu (u lepších programů nedochází ke snížení kvality během střihu oproti střihu analogovému), ale i estetický - lze dbát na střihovou návaznost, vyladit souvztažnost mezi obrazem a zvukem, používat vhodným způsobem potřebné efekty ap.

Bezpochyby a bez ohledu na techniku zůstane stále na lidech ono umění se vyjádřit. Jsou zde dané prostředky - ale známe je všechny? Umíme říct to co chceme - byť by to byla ta nejjednodušší věc? Umíme je správně použít i využít?

To jsou otázky, které možná stojí za úvahu. A možná stojí i za počin, totiž - další film (neřku-li Musaionfilm).

Asc

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999