příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2003

(in: Muzeum a publikum, DVD MJAKUB 2004)