příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUSAIONfilm 2018

 

Program Musaionfilmu 2018 – ZDE

 

 

 

ODKAZY:

facebook.com/musaionfilm

Musaionfilm na stránkách AMG

Musaionfilm 2018 na stránkách Českého výboru ICOM

Musaionfilm 2018 na eMuzeum


 

 

MUSAIONfilm 2018

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Vás zve k účasti na 21. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm 2018.  Zúčastnit se je možné osobně nebo pouze filmem.

 

Organizátoři se letos těší na setkání v uherskobrodském muzeu od úterý do čtvrtku 12.–14. června 2018. Program přehlídky naplňují jako obvykle projekce filmů muzeí, produkčních společností a televizních studií. Nad zhlédnutými filmy se vedou odborné diskuse, součástí programu jsou také semináře lektorů (pedagogové FAMU) a kulturní programy s folklorním zabarvením v rámci společenských večerů. Vyvrcholením přehlídky je udílení ocenění poroty – hlavní ceny Černého Janka a čestných uznání. Letošní ročník chce také připomenout významné filmové příspěvky z uplynulých dvou dekád trvání přehlídky a přinést jejich přehled ve výročním katalogu. Jednou z připravovaných novinek je koncipovaný blok videí, vzniklých v rámci muzejní pedagogiky.

 

Již od 1. ročníku přehlídky (1998) jsou zaslané filmy řazeny do tematických projekčních bloků, které během dvou dekád vývoje přehlídky poukazují na to, že prezentovat lze vlastně 2 typy audiovizuálních záznamů. Buď muzea přihlašují na přehlídku film jako svůj sbírkový předmět – tedy archivní film (nejrůznějšího pojetí) nebo přihlašují filmy v posledním čase vyrobené, mezi nimiž mají přední místa ty filmy, které muzea přímo autorsky vytvořila. Muzea však mohou přihlásit i filmy, na nichž autorsky spolupracovala nebo které vznikly o nich samotných, o jejich sbírkách či výzkumných projektech, případně o jejich pracovnících. Během vývoje přehlídky se témata projekčních bloků zabývají podle obsahu muzei samotnými, sbírkami, exponáty, expozicemi, výstavami, ale také rekonstrukcemi, portréty osobností, historií, tradicemi, přírodou apod. Prostor dostávají také krátké videa určená pro internetovou prezentaci muzeí, muzejní pedagogiku, včetně animovaných projektů takto vznikajících. Zásadou je, že přihlášené filmy musí spojovat záměr podpořit či reflektovat vlastní muzejní činnost (sbírkotvornou, prezentační, výzkumnou…).

 

Cílem Musaionfilmu je pak pomocí vzájemných diskusí poskytnout možnost výměny zkušeností s muzejní videodokumentací, její zušlechťování (přítomnost odborných lektorů) a neformální setkání přátel při kulturních programech (folklorní večery s pohoštěním). Výstupem přehlídky je pak udělení ocenění poroty – hlavní ceny Černý Janek a čestných uznání.

 

Přihlášky, program a podrobnosti najdete stále aktualizovány na adrese musaionfilm.cz, kde je možné vyplnit stručnou přihlášku filmu on-line. Uzávěrka pro jejich zaslání (poštou nebo po internetu) je 19. května 2018, účastnický poplatek činí 300 Kč (studenti mají vstup zdarma).

 

Kontakt:

Mgr. Aleš Kapsa | 773 070 935

MUSAIONfilm 2018

sekretariát MUSAIONfilmu

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě / CZ

Česká republikaMUSAIONfilm 2018 na stránce ČV ICOM – zdeODKAZ NA MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

podobného zaměření, který se v r. 2017 konal také porvé v České republice

v rámci MUSAIONfilmu 2017 (13.–15. června):

 

F@IMP 2018 Festival in Germany (May 31 – June 1, 2018)


Festival of Audiovisual International Multimedia Patrimony f@imp 2.0

LVR-Freilichtmuseum Kommern / LVR Open-Air Museum Kommern

Registration and application of the f@imp Festival 2018

is open from 20 October 2017 untill 30 April 2018.

 

info covid

(podmínky vstupu) (plné znění)

 

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999