příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUSAIONfilm 2018

 

Program Musaionfilmu 2018 – ZDE

 

MUSAIONfilm 2018

 

 

ODKAZY:

facebook.com/musaionfilm

Musaionfilm na stránkách AMG

Musaionfilm 2018 na stránkách Českého výboru ICOM

Musaionfilm 2018 na eMuzeum

MUSAIONfilm 2018

 

 

MUSAIONfilm 2018

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Vás zve k účasti na 21. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm 2018.  Zúčastnit se je možné osobně nebo pouze filmem.

 

Organizátoři se letos těší na setkání v uherskobrodském muzeu od úterý do čtvrtku 12.–14. června 2018. Program přehlídky naplňují jako obvykle projekce filmů muzeí, produkčních společností a televizních studií. Nad zhlédnutými filmy se vedou odborné diskuse, součástí programu jsou také semináře lektorů (pedagogové FAMU) a kulturní programy s folklorním zabarvením v rámci společenských večerů. Vyvrcholením přehlídky je udílení ocenění poroty – hlavní ceny Černého Janka a čestných uznání. Letošní ročník chce také připomenout významné filmové příspěvky z uplynulých dvou dekád trvání přehlídky a přinést jejich přehled ve výročním katalogu. Jednou z připravovaných novinek je koncipovaný blok videí, vzniklých v rámci muzejní pedagogiky.

 

Již od 1. ročníku přehlídky (1998) jsou zaslané filmy řazeny do tematických projekčních bloků, které během dvou dekád vývoje přehlídky poukazují na to, že prezentovat lze vlastně 2 typy audiovizuálních záznamů. Buď muzea přihlašují na přehlídku film jako svůj sbírkový předmět – tedy archivní film (nejrůznějšího pojetí) nebo přihlašují filmy v posledním čase vyrobené, mezi nimiž mají přední místa ty filmy, které muzea přímo autorsky vytvořila. Muzea však mohou přihlásit i filmy, na nichž autorsky spolupracovala nebo které vznikly o nich samotných, o jejich sbírkách či výzkumných projektech, případně o jejich pracovnících. Během vývoje přehlídky se témata projekčních bloků zabývají podle obsahu muzei samotnými, sbírkami, exponáty, expozicemi, výstavami, ale také rekonstrukcemi, portréty osobností, historií, tradicemi, přírodou apod. Prostor dostávají také krátké videa určená pro internetovou prezentaci muzeí, muzejní pedagogiku, včetně animovaných projektů takto vznikajících. Zásadou je, že přihlášené filmy musí spojovat záměr podpořit či reflektovat vlastní muzejní činnost (sbírkotvornou, prezentační, výzkumnou…).

 

Cílem Musaionfilmu je pak pomocí vzájemných diskusí poskytnout možnost výměny zkušeností s muzejní videodokumentací, její zušlechťování (přítomnost odborných lektorů) a neformální setkání přátel při kulturních programech (folklorní večery s pohoštěním). Výstupem přehlídky je pak udělení ocenění poroty – hlavní ceny Černý Janek a čestných uznání.

 

Přihlášky, program a podrobnosti najdete stále aktualizovány na adrese musaionfilm.cz, kde je možné vyplnit stručnou přihlášku filmu on-line. Uzávěrka pro jejich zaslání (poštou nebo po internetu) je 19. května 2018, účastnický poplatek činí 300 Kč (studenti mají vstup zdarma).

 

Kontakt:

Mgr. Aleš Kapsa | 773 070 935

MUSAIONfilm 2018

sekretariát MUSAIONfilmu

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě / CZ

Česká republikaMUSAIONfilm 2018 na stránce ČV ICOM – zdeODKAZ NA MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

podobného zaměření, který se v r. 2017 konal také porvé v České republice

v rámci MUSAIONfilmu 2017 (13.–15. června):

 

F@IMP 2018 Festival in Germany (May 31 – June 1, 2018)


Festival of Audiovisual International Multimedia Patrimony f@imp 2.0

LVR-Freilichtmuseum Kommern / LVR Open-Air Museum Kommern

Registration and application of the f@imp Festival 2018

is open from 20 October 2017 untill 30 April 2018.

 

MUSAIONfilm 2018