příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUSAIONfilm 2019

 

22. ročník přehlídky muzejních filmů

(út–čt) 11.–13. června 2019

UHERSKÝ BROD | Muzeum JAK

  

PŘEHLED OCENĚNÍ

  

 

P  R  O  G  R  A  M |  F I L M Y  ad.

 

kontakt: musaionfilm@mjakub.cz | 773 070 935 (A. Kapsa)