příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUSAIONfilm 2021

 

23. ročník přehlídky muzejních filmů

(út–čt) 8.–10. června 2021

UHERSKÝ BROD | Muzeum JAK

  

PŘIHLÁŠKY

 

osobní účast – ZDE | film – ZDE


musaionfilm@mjakub.cz | 773 070 935 (Aleš Kapsa)

 

hlavní ceny MUSAIONfilmu 2021 – Černý Janek, Zlaté a Stříbrné kopí

 

Pozvání k osobní účasti dosud přijali zástupci těchto muzeí:

 

Univerzita Karlova | Praha

Akademie věd ČR, v. v. i. | Praha

Národní technické muzeum | Praha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského | Praha

Moravské zemské muzeum | Brno

Slezské zemské muzeum | Opava

Muzeum umění Olomouc

Regionální muzeum v Litomyšli

Oblastní muzeum Praha východ, p. o.

Muzeum Vysočiny | Třebíč

Muzeum Komenského | Přerov

 

Lektoři

 1. prof. Mgr. Rudolf Adler, scenárista, režisér, pedagog / FAMU, katedra dokumentární tvorby
 2. PhDr. Petr Slinták, filmový vědec, dokumentarista

 

Semináře

 1. prof. Mgr. Rudolf Adler
 2. PhDr. Petr Slinták

Porota

 1. Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel muzea
 2. prof. Mgr. Rudolf Adler
 3. PhDr. Petr Slinták
 4. (zástupce Města Uherský Brod)
 5. Mgr. Jarmila Šlaisová

PŘIHLAŠOVATLÉ FILMŮ NA MUSAIONfilm 2020

 

muzea

 1. Husitské muzeum v Táboře
 2. Moravské zemské muzeum, Brno
 3. Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
 4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 5. Muzeum umění Olomouc
 6. Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 7. Muzeum Vysočiny Třebíč
 8. Národní muzeum v přírodě v Rožnově p. R.
 9. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha
 10. Národní technické muzeum, Praha
 11. Oblastní muzeum Praha východ, příspěvková organizace Středočeského kraje
 12. Památník národního písemnictví, Praha
 13. Regionální muzeum v Litomyšli
 14. Slezské zemské muzeum, Opava

instituce

 1. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha

školy

 1. ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí 41
 2. ZUŠ J. Suka Benešov, odloučené pracoviště Chocerady
 3. ZUŠ Jakuba Jana Ryby a ZUŠ Příbram I., nám, TGM 155

jiné produkce

 1. Folklorum.z.s. Olomouc
 2. Studio107 (Michal Pop)

soukromí přihlašovatelé

 1. Ondřej Krejcar
 2. Pavel Michalik
 3. Václav Hron

odkaz na podrobný program

PROGRAM MUSAIONFILMU 2021

 

 

úterý 8. června 2021 – 1. den

8:30   Zahájení MUSAIONfilmu 2021 pro školy

8:40   FILMY ŠKOL NA MUZEJNÍ NÁMĚT – „Školní videomuzeum“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Sametová revoluce v Uherském Brodě

O znovuprobouzení demokracie a touze si ji udržet.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Hermína Týrlová

Film žáků zuš o příbramské rodačce, animátorce hermíně týrlové.

Nenastoupili

Animovaný film vytvořený dětmi o osudech židovské rodiny za 2. Světové války.

9:30   diskuse

10:00 EDUKACE BĚHEM PANDEMIE – filmy zpřístupňující muzeum on-line

FILMY VYTVOŘENÉ MUZEI

EDU na drátě [ukázka]

cyklus devíti výtvarných lekcí pod taktovkou lektorek a lektorů Muzea umění Olomouc

Letem světem středověkem

Osmidílná série výukových videí, která živou formou představují různé oblasti života středověkých lidí.

Být si blízko na dálku

Muzeum umění Olomouc: role kulturní instituce v otázkách distančního vzdělávání a zprostředkování uměleckých sbírek v on line prostoru

FILM VYTVOŘENÝ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM

Karantéňan

Online projekt Karantéňan seznamuje malé čtenáře a ilustrátory s médiem autorské knihy.

11:00 diskuse

11:30 přestávka na oběd

 

 

12:00 prezence účastníků v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

/ul. Přemysla Otakara II. 37

13:00 ZAHÁJENÍ ve sloupovém barokním sále muzea

zdravice kytarového virtuosa Štěpána Raka

PŘIVÍTÁNÍ – ŘEDITEL MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

13:30 MUZEJNÍ SPOTY – upoutávky na muzejní expozice, výstavy a akce

FILMY VYTVOŘENÉ MUZEI

Navštivte Portmoneum – Museum Josefa Váchala!

Spot zvoucí do památky evropského významu

Dílna stavebního truhlářství

Reklamní spot pro výstavu v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích

Do muzea s dětmi

Reklamní spot pro Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích

Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole

Propagační spot výstavy Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole.

FILMY VYTVOŘENÉ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM

Skloletí

Propagační spot výstavy Skloletí – 100 let sklářské školy v Železném Brodě.

Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2020

Videospot vytvořený pro Českou televizi k prezentaci projektu

FILMY PROFESIONÁLNÍCH PRODUKCÍ

Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte

TV spot k výstavě

Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět

TV spot k výstavě

13:40 diskuse

14:10 MUZEA PŘEDSTAVUJÍ… exponáty, expozice, akce

FILMY VYTVOŘENÉ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM

Uprostřed Koruny české [ukázka]

Rozsáhlý a podrobný dokument o výstavě s komentovanými vstupy autorky a kurátorky výstavy.

Nejkrásnější české knihy roku 2019

Online vyhlášení výsledků soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2019

Bronzová sekerka

Cesta pravěkého nástroje do muzejní expozice

14:55 diskuse

15:25  FILMY VYTVOŘENÉ MUZEI

Kurátoři NTM představují nejzajímavější exponáty

Galerie a muzeum litoměřické diecéze (představení)

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc – představení.

1000 mil československých

Zacílit a pal!

Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí

15:55 diskuse

16:25 MUZEJNÍ DOKUMENTY 1 – výzkum

FILMY PROFESIONÁLNÍCH PRODUKCÍ [0:49:51]

prezentace filmu a maršovského sesuvu – Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (Akademie věd ČR, Praha)

16:40    Maršov – život v trhlinách Země

Půda pod vašima nohama není tak pevná, jak se zdá

17:05    prezentace filmu – Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. (MZM Brno)

17:20    Expedice Rembaranka 1969

Výprava Moravského zemského muzea mezi australské domorodce v roce 1969

17:45 přestávka

18:00 lektorský seminář 1 – prof. Rudolf ADLER / katedra dokumentární tvorby FAMU Praha

Autorský dokument a politika – osobní zkušenost.

Součástí semináře je projekce filmů Rudolfa Adlera Pět dopisů Karla HiršlaChevsurové – tichá genocida (natočen v Gruzii).

19:30 přestávka

20:00 Vystoupení Cimbálové muziky Pavla Múčky ze Strážnice

„Ve Strážnici na vojnu verbujú…“

20:30 Raut pořadatelů

ochutnávka vína ze Strážnice

večer s cimbálovou muzikou

23.00 oficiální závěr 1. dne přehlídky

středa 9. června 2021 – 2. den

8:30   MUZEJNÍ DOKUMENTY 2 – obnova muzejních objektů

FILMY VYTVOŘENÉ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM

Portmoneum – Příběh neobyčejného domu [ukázka]

Jak se z malého, nenápadného domku na předměstí stane umělecký fenomén

Obnova objektu Libušín po požáru

Dokument o šestileté rekonstrukci Libušína.

9:20   diskuse

9:45   MUZEJNÍ DOKUMENTY 3 – 75. výročí 2. světové války

FILMY VYTVOŘENÉ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM [0:42:27]

Přerovské povstání... 75 let poté [ukázka]

Vzpomínky pamětníků na Přerovské povstání

Transfer 3 [ukázka]

Kameny vzpomínek

10:30 diskuse

11:00 MUZEJNÍ DOKUMENTY 4 – folklorismy

FILMY VYTVOŘENÉ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM

Májky

Dokument o májových slavnostech ve Středočeském kraji

FILM DO MUZEJNÍ SBÍRKY

Sečení tráve v Pivíně

Doment o tradiční akci sečení trávy.

11:30 diskuse

12:00 přestávka na oběd

 

 

13:00 MUZEJNÍ DOKUMENTY 5 – portréty

FILMY VYTVOŘENÉ MUZEI

Juraj Bartusz | představení umělce

Video portrét středoevropských umělců vytvořený v rámci projektu CEAD.

Miroslav Vrtěna, bednář ze Štěpánova nad Svratkou

Medailonek o bednáři ze Štěpánova nad Svratkou

FILM VYTVOŘENÝ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM

„Děti“ Přemysla Pittra

Výpovědi pamětníků

FILM DO MUZEJNÍ SBÍRKY

Kašpárkovo pozdní odpoledne

Osud, práce a umělecká tvorba Pavla Míčka Hubáčka.

14:05 diskuse

14:30 MUZEJNÍ DOKUMENTY 6 – umění

FILMY PROFESIONÁLNÍCH PRODUKCÍ

Varhany pro svatou Zdislavu

Svatá Zdislava dostala k osmistému výročí narození skvostný, důstojný a vzácný dar.

Vitráže v kapli Ducha svatého

Vznik nové figurální vitráže

15:00 diskuse

15:15 přestávka / jednání poroty

15:45 lektorský seminář 2 – PhDr.  Petr Slinták

Exkurz do dokumentární tvorby Jaromila Jireše

Přednáška doplněná filmovými ukázkami přiblíží opomíjenou, ale podstatnou část tvorby Jaromila Jireše (1935–2001). Dokumentární filmy tohoto režiséra se vyznačují formální i obsahovou nápaditostí, která v sobě snoubí tvůrcův zájem o zdánlivě starosvětské náměty a formální poučení z estetiky filmové nové vlny 60. let. Lektor se zaměří především na prezentaci krátkometrážních filmových děl, jejichž geneze je spjatá s venkovským regionálním prostředím, které bylo pro J. Jireše důležitým inspiračním zdrojem.

 

 

16:45 přestávka

17:00 ČERNÝ JANEK 2020 – ocenění filmů MUSAIONfilmu 2020

Hlavní cenu – Černého Janka 2020

předává starosta města Uherského Brodu Ing. Ferdinand Kubáník

Další ocenění: Velké kopí Černého Janka, Malé

18:00 pozvání do atria muzea

20.00 oficiální závěr přehlídky

 

 

Filmy mimo hlavní projekci

DO MUZEA ZA POZNÁNÍM

FILM VYTVOŘENÝ MUZEEM

Zadlabávání dveřního zámku

FILM VYTVOŘENÝ NE-MUZEJNÍ PRODUKCÍ PRO MUZEUM

Opevnění Tábora

Naučný snímek o vzniku a proměnách opevnění města od středověku po třicetiletou válku.

DOPLŇUJÍCÍ PROJEKCE ZKRÁCENÝCH FILMŮ

EDU na drátě

Uprostřed Koruny české

Portmoneum – Příběh neobyčejného domu

Přerovské povstání... 75 let poté

Transfer 3

 

 

 

SEZNAM všech přihlášených filmů

 

 

přihlásit film pro 24. ročník MUSAIONfilmu 2022 – ZDE (do 29. 4. 2022, 24:00)

aktualizace 15. září 2020

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999