příspěvková organizace Ministerstva kultury

PŘIJĎTE NA SVATBU!

nárosopisný cyklus scénických rekonstrukcí lidových svateb

pořádá Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s dalšími pořadateli a účinkujícími

 

Pořad je koncipován do atria muzea (v případě nevhodného počasí ve zkrácené formě v barokním sloupovém sále muzea), autorem cyklu je etnograf PhDr. Pavel Popelka, CSc. První ročník cyklu proběhl v r. 2008 (viz archiv pořadu na těchto stránkách) a dosud zahrnuje tyto lidové svatby:

 

M O R A V A

 

Slovácko:

 

UHERSKOBRODSKO:

Strání (2008)

Vlčnov (2009)

Újezdec-Těšov (2010)

Dolní Němčí (2016)

 

UHERSKOHRADIŠŤSKO:

Hluk (2011)

Staré Město (2012)

 

Haná:

Haná (2013)

 

Valašsko:

Valšská svatba (2015)

 

J I N É


Židovská svatba (2014)

 akce probíhá v rámci

FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ

festival pořádá Asociace muzeí a galerií ČR

 

V rámci Festivalu muzejních nocí jsou zpřístupněny prostory expozice muzea do nočních hodin.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999