příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ceny Musaionfilmu 2018

1 HLAVNÍ CENA

Černý Janek 2018

pro kategorii: film muzea

přihlašovateli: Muzeum romské kultury Brno

za film: Andrej Pešta: O Fotki

ocenění poroty:

Za filmové kvality a poutavé zpracování archivního materiálu romského fotografa.

 

stručná anotace: Andrej Pešta (1921–2009) byl jakýmsi romským Forrestem Gumpem. Bojoval po boku italských partyzánů i v armádě generála Svobody. Stavěl továrny, koval brány, maloval, vyšíval, psal básně. A také byl velmi plodným fotografem.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

18:52 | režie: Anna Babjárová | výroba: Muzeum romské kultury, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Velké kopí Černého Janka 2018

pro kategorii: film pro muzeum

přihlašovateli: Muzeum Francova Lhota a Zdeněk Zvonek

za film: Tíha oběti

ocenění poroty:

Za filmově intenzivní zpracování osudu kardinála Štěpána Trochty.

 

stručná anotace: Život a doba kardinála Štěpána Trochty.

[film vytvořený ne-muzejní organizací pro muzeum (muzejní instituci)]

57:00 | režie: Zdeněk Zvonek | výroba: Zdeněk Zvonek, 2017

 

Vysílání v programu České televize:

29. 6. 2018 | 16.40–17.40 | ČT2

ODKAZ NA TV PROGRAM

ODKAZ NA iVysilani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Malé kopí Černého Janka 2018

pro kategorii: muzejní filmová spolupráce

přihlašovateli: Česká televize

za film: Jako bychom dnes zemřít měli

ocenění poroty:

Za zdařilé propojení autentických výpovědí a rekonstrukce procesu a umučení kněze Josefa Toufara.

 

stručná anotace: Silný příběh konfliktu státu a církve v podobě dramatického osudu umučeného číhošťského faráře Josefa Toufara.

[profesionální (televizní) film o muzeu nebo muzejním tématu pro mimomuzejní účel]

09:55 (z 52:00) | režie: Roman Vávra | výroba: Česká televize, 2016

 

Vysílání v programu České televize:

ODKAZ NA iVysilani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zvonec Černého Janka 2018

pro kategorii: film školy

přihlašovateli: ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod

za film: Historie školních kronik

ocenění poroty:

Mladým autorům za audiovizuální reflexi novodobé historie.

 

stručná anotace: Rok 1948 a 50. léta pohledem školních kronik Obecné školy chlapecké a Střední školy chlapecké v Uh. Brodě a ze vzpomínek uherskobrodských pamětníků.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

18:58 | režie: studentský tým žáků 9.tříd – Adam Blaha, Bořek Hon, Radim Kastner, Ivo Jurčík, Václav Tomeček | výroba: amatérský film žáků 9. třídy ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cena Františka Pospíšila (1885–1958) 2018

pro kategorii: film jako sbírkový předmět

přihlašovateli: Národní technické muzeum Praha

za film: Stěhování Technického muzea

ocenění poroty:

Za objev cenného archivního materiálu.

 

stručná anotace: Videopřepis historického amatérského filmového materiálu.

[film jako muzejní sbírka (muzejní filmový archiv)]

10:24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Zvláštní cena poroty 2018

přihlašovateli: ZŠ Bánov / Filmový kroužek

ocenění poroty:

Za úspěšnou práci s audiovizí ve výuce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Zvláštní uznání 2018

přihlašovateli: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

za film: Příběh jednoho pokladu

ocenění poroty:

Zvláštní uznání za profesionální prezentaci restaurování archeologického nálezu.

 

stručná anotace: Dokument o nálezu a restaurování depotu z doby bronzové.

[film vytvořený ne-muzejní organizací pro muzeum (muzejní instituci)]

06:55 | režie: Bc. Ondřej Sovík, DiS. | výroba: Cine4net, s. r. o., 2017

 

Film je součástí oceněného projektu v soutěži

GLORIA MUSAEALIS

v kategorii Muzejní počin roku 2017

2. místo

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení:
 • 
CENY MUSAIONFILMU 2018 [pdf]  (pdf, 1.1 MB), 15.06.2018, 12:52
 • 
POROTA MUSAIONFILMU 2018 [pdf]  (pdf, 286 kB), 14.06.2018, 17:32

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999