příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUZEUM ŠKOLÁM 2024

KOMENSKÉHO ORBIS PICTUS

KOMENSKÉHO ORBIS PICTUS

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ, studenty SŠ a pedagogických fakult

délka programu: 45–60 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / studenta / ped. doprovod zdarma


více informací

PO STOPÁCH KOMENSKÉHO

PO STOPÁCH KOMENSKÉHO

zážitkově vzdělávací program | pro žáky 5. tříd ZŠ
doporučený max. počet osob v programu: 30

délka programu: 90–120 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma


více informací

VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮ

VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮ

Mohl by Komenský suplovat fyziku?

celoroční program | určeno pro: žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

doporučený max. počet žáků v programu: 20 | délka programu: 60 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma


více informací

U VLČNOVSKÉHO SEDLÁKA

U VLČNOVSKÉHO SEDLÁKA

sezónní program: květen, červen, září | určeno pro: děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

délka programu: 60–90 min.

cena: 30 Kč za žáka / ped. doprovod a děti z MŠ zdarma


více informací

U VLČNOVSKÉHO SEDLÁKA – ADVENTNÍ ČAS

U VLČNOVSKÉHO SEDLÁKA – ADVENTNÍ ČAS

sezónní program: prosinec | určeno pro: děti MŠ a žáky ZŠ

délka programu: 30–45 min.

místo konání: Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově

vstupné: 40 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma


více informací

S MUZEEM NA VÝLET – ŽÍTKOVÁ

S MUZEEM NA VÝLET – ŽÍTKOVÁ

komentovaný výlet po moravských Kopanicích

sezónní program: květen, červen, (září) | určeno pro: ZŠ, SŠ

délka programu: 120–180 min.

cena: 30 Kč za žáka / studenta / ped. doprovod zdarma


více informací

NÁRODOPISNÁ TRUHLICE

NÁRODOPISNÁ TRUHLICE

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ

délka programu: 45–90 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma


více informací

PUTOVÁNÍ HISTORIÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

PUTOVÁNÍ HISTORIÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

doprovodný program k dlouhodobé expozici Starožitnosti Uherskobrodska

celoroční program | určeno pro žáky ZŠ

doporučený max. počet žáků v programu: 30

délka programu: 60–90 min.

vstupné: 30 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma

 


více informací