příspěvková organizace Ministerstva kultury

Comenius and Pansophia – Search for System, Method and Harmony of All Things

XXXII. mezinárodní komeniologické kolokvium

12.–15. listopadu 2020 | NIZOZEMSKO – Amsterdam, Naarden

přihlášení prezentací do 15. ledna 2020: comenius2020@comeniusmuseum.nl

 

Kolokvium je součástí Národních oslav výročí Jana Amose Komenského 2020–2022.

 

V listopadu 2020 oslavíme 350. výročí Komenského úmrtí.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě na toto datum připravuje

mezinárodní konferenci/kolokvium

 

Comenius and Pansophia:

Search for System, Method and Harmony of All Things.

 

Idea pansofie je jedním ze základních motivů Komenského díla, nicméně se jedná o tak rozšířený proud v raně novověkém myšlení, že zájemci mohou prezentovat referáty týkající se rozmanité škály oborů a témat. Pro Komenského byla pansofie spojená s univerzální moudrostí a všeobecnou nápravou věcí lidských. V širším kontextu ji však lze vztáhnout k dalším filozofickým či intelektuálním systémům, zajímavé příspěvky může skýtat také analýza interpretace a recepce pansofických idejí, a to jak těch Komenského, tak jeho předchůdců či následovníků. Vítány jsou rovněž referáty, které představí zdroje Komenského pansofismu či vztah k dalším prvkům jeho díla.

 

Konference, jež je zároveň

32. mezinárodním komeniologickým kolokviem,

se uskuteční v termínu 12.‒15. listopadu 2020

v nizozemských městech Naardenu a Amsterodamu.

 

Přípravy probíhají v kooperaci s Muzeem Komenského v Naardenu, Akademií věd České republiky, Deutsche Comenius Gesellschaft, Comenius Forschungsstelle, Univerzitou v Amsterodamu a Embassy of the Free Mind.

 

Zpestřením konference bude prohlídka nové expozice Mundus Comenii v Comenius Museum v Naardenu, jejíž otevření je plánováno na 28. březen 2020. Sobotní program se pak odehraje v domě, kde Komenský jistý čas přebýval.

 
Soubory ke stažení:
 • 
CALL FOR PAPERS (to 15/1 2020)  (pdf, 606 kB), 29.11.2019, 12:29