příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komenský - známý NeznámýVIDEOZÁZNAM Z OSLAV 420. VÝROČÍ NAROZENÍ JAK
AUTOR PROJEKTU - PETR SEDLÁŘ

Práce žáků 5. a 7. třídy Katolické základní školy v Uh. Brodě - ZDE

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vyhlašuje výtvarnou soutěž

" Komenský - známý Neznámý"

U příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského jsme se rozhodli podnítit žáky k zamyšlení nad tím, kým vlastně Jan Amos Komenský byl. Přestože jeho jméno i obraz nás provází od útlého školního věku a máme pocit, že ho všichni dobře známe, ve skutečnosti kromě obecné znalosti některých reálií jeho života a pár jmen jeho děl pro většinu z nás zůstává pouhým zamračeným učitelem s bradkou. Cílem tohoto projektu je tedy ukázat Jana Amose ze zcela nového pohledu a přiblížit tak i méně známé oblasti jeho života.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro žáky základních škol. Vyhlašuje se v následujících věkových kategoriích:

I. kategorie – od 6 do 11 let - žáci základních škol a žáci základních uměleckých škol
II. kategorie - od 12 let do 15 let – žáci základních škol, základních uměleckých škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Výtvarná díla mohou být zpracována jednotlivci nebo skupinami žáků, přičemž účastník či účastníci mohou zaslat do soutěže i více různých plakátů.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ PRÁCE
Výtvarná díla musí být zpracována ve formátu A2 a mohou být zpracována libovolnou technikou. Součástí každého díla musí být čitelné jméno, příjmení, věk tvůrce a kontaktní adresa bydliště či školy, uvedené na zadní straně díla.

TERMÍNY A DOPORUČENÍ
Díla lze odevzdat na sekretariátě muzea nejpozději do 12. 3. 2012 nebo odeslat na adresu:

Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod

Obálku označte nápisem „Výtvarná soutěž“. Vítězná díla budou využita k výzdobě a propagaci muzea, ostatní přihlášená díla do soutěže nelze z kapacitních důvodů posílat zpět. V případě zájmu budou po ukončení výstavy k vyzvednutí u zadavatele soutěže.

OCENĚNÍ A VYSTAVENÍ PRACÍ
Tři nejlepší díla v každé kategorii budou odměněna. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci vernisáže výstavy Komenský s úsměvem, která se uskuteční dne 27. 3. 2012 ve velkém výstavním sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Při ní budou díla vystavena v prostorách muzea. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním díla či jeho reprodukce na webových stránkách soutěže a v propagačních materiálech.

výsledky soutěže budou oznámeny po koncertu Vivat Comenius (sloupový sál muzea, úterý 27.3.2012, 17:00 - 18:00) a vernisáží tří výstav za přítomnosti starostky nizozemského města Naarden
paní dr. Joyce Sylvester

vybrané práce vystaveny ve foyeru Domu kultury (přízemí):
17. března 2012 - 30. dubna 2012

INFORMACE O SOUTĚŽI
Bližší informace k soutěži podá Marie Římovská (telefon: 572 632 288, kl. 203, e-mail: rimovska@mjakub.cz).

podmínky soutěže ke stažení - ZDE

PROGRAM OSLAV a KONFERENCE v Uh. Brodě

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999