příspěvková organizace Ministerstva kultury

Komenský - známý NeznámýVIDEOZÁZNAM Z OSLAV 420. VÝROČÍ NAROZENÍ JAK
AUTOR PROJEKTU - PETR SEDLÁŘ

Práce žáků 5. a 7. třídy Katolické základní školy v Uh. Brodě - ZDE

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vyhlašuje výtvarnou soutěž

" Komenský - známý Neznámý"

U příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského jsme se rozhodli podnítit žáky k zamyšlení nad tím, kým vlastně Jan Amos Komenský byl. Přestože jeho jméno i obraz nás provází od útlého školního věku a máme pocit, že ho všichni dobře známe, ve skutečnosti kromě obecné znalosti některých reálií jeho života a pár jmen jeho děl pro většinu z nás zůstává pouhým zamračeným učitelem s bradkou. Cílem tohoto projektu je tedy ukázat Jana Amose ze zcela nového pohledu a přiblížit tak i méně známé oblasti jeho života.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro žáky základních škol. Vyhlašuje se v následujících věkových kategoriích:

I. kategorie – od 6 do 11 let - žáci základních škol a žáci základních uměleckých škol
II. kategorie - od 12 let do 15 let – žáci základních škol, základních uměleckých škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Výtvarná díla mohou být zpracována jednotlivci nebo skupinami žáků, přičemž účastník či účastníci mohou zaslat do soutěže i více různých plakátů.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ PRÁCE
Výtvarná díla musí být zpracována ve formátu A2 a mohou být zpracována libovolnou technikou. Součástí každého díla musí být čitelné jméno, příjmení, věk tvůrce a kontaktní adresa bydliště či školy, uvedené na zadní straně díla.

TERMÍNY A DOPORUČENÍ
Díla lze odevzdat na sekretariátě muzea nejpozději do 12. 3. 2012 nebo odeslat na adresu:

Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod

Obálku označte nápisem „Výtvarná soutěž“. Vítězná díla budou využita k výzdobě a propagaci muzea, ostatní přihlášená díla do soutěže nelze z kapacitních důvodů posílat zpět. V případě zájmu budou po ukončení výstavy k vyzvednutí u zadavatele soutěže.

OCENĚNÍ A VYSTAVENÍ PRACÍ
Tři nejlepší díla v každé kategorii budou odměněna. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci vernisáže výstavy Komenský s úsměvem, která se uskuteční dne 27. 3. 2012 ve velkém výstavním sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Při ní budou díla vystavena v prostorách muzea. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním díla či jeho reprodukce na webových stránkách soutěže a v propagačních materiálech.

výsledky soutěže budou oznámeny po koncertu Vivat Comenius (sloupový sál muzea, úterý 27.3.2012, 17:00 - 18:00) a vernisáží tří výstav za přítomnosti starostky nizozemského města Naarden
paní dr. Joyce Sylvester

vybrané práce vystaveny ve foyeru Domu kultury (přízemí):
17. března 2012 - 30. dubna 2012

INFORMACE O SOUTĚŽI
Bližší informace k soutěži podá Marie Římovská (telefon: 572 632 288, kl. 203, e-mail: rimovska@mjakub.cz).

podmínky soutěže ke stažení - ZDE

PROGRAM OSLAV a KONFERENCE v Uh. Brodě

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999