příspěvková organizace Ministerstva kultury
JAK chtěl změnit svět

"JAK chtěl změnit svět"

JAK chtěl změnit svět - putovní výstava

putovní výstava o životě, odkazu a díle J. A. Komenského

15 ks roll-up bannerů samostatně stojící bannery – 200 x 100 cm

nebo galerijní verze k zavěšení na stěnu – 200 x 100 cm (15 ks bannerů převozitelné v rolích)

zde foto z instalované výstavy ve Slezském zemském muzeu v Opavě

jazykové mutace – česká, anglická (13 ks roll up bannerů)

 

možnost zapůjčení PC kiosek (viz foto výše) s encyklopedickým zpracování života a díla J. A. Komenského z autorské dílny muzea (CD-ROM)

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uhetrském Brodě se rozhodlo oslovit putovní výstavou děti základních škol, případně škol středních, aby se seznámily s Janem Amosem trochu jiným způsobem, než je běžné během omezeného času školní výuky. Kromě pečlivě zváženého obsahu, přístupného vnímání dětí, bylo záměrem autorů, aby je výstava oslovila i svým grafickým a uměleckým provedením. Dílo Komenského a jeho vliv je obrovský, nebylo tak snadné je představit na omezeném prostoru putovní výstavy. Zvolena byla proto výseč, která by měla působit především jako výzva pro děti k objevování národního velikána a stát příspěvkem k jejich životní orientaci směrem k humanitním ideálům. Komenský nabízí i metodu – zohlednění vnímacích schopností mladého člověka a nenásilné přivedení k cíli. Děti přirozeně nadané ke zkoumání má výstava podněcovat k objevování Komenského známého i neznámého. Zdůrazněno bylo Komenského emendační (nápravné) úsilí, které vystihuje už samotný název JAK chtěl změnit svět.

Výstava je rozčleněna do 15 panelů:

Úvodní panel dává prostřednictvím citátů proniknout do pohnutek Komenského, které ho přiměly k celoživotní a útrapami provázené činnosti směrem k nápravě věcí lidských. Druhý panel ukazuje zakotvení našeho učence v prostředí moravského domova a Jednoty bratrské. Podobně je tomu i u třetího panelu, jenž představuje vlastní zkušenost Komenského, kterou aplikoval ve své metodě, že poznání se má podporovat již v nejútlejším věku a přiměřeně jednotlivým stádiím vývoje člověka. Vyprávění pokračuje panelem zdůrazňujícím krásu vědění. Poté se líčení opět vrací k životním osudům Jana Amose, který chtěl svého vzdělání využít ke službě ostatním, zvláště příslušníkům svého národa. To mu bylo umožněno jen krátce, díky vývoji politické situace v království, kdy následovalo nemilosrdné vyhnání. Pro žáky a studenty je tématem, které je zajímá (či jim činí problémy) samotná škola, proto další série panelů řeší tuto otázku samostatně, až dospěje ke Komenskému jako vědci a učenému světu jeho doby. V této souvislosti je zmíněna jeho proslulá pansofie jako způsob nahlížení na svět a jeho správného poznání. Další panel se věnuje stvrzení nedobrovolného exilu Vestfálským mírem. Následně je přehledně představeno putování Jana Amose až po jeho závěrečná léta strávená v Amsterodamu. Nakonec je jakési shrnutí nazvané Cesta ke Komenskému. Ten byl přijímán i svými současníky často s rozpaky, osvícenci pak většinou odmítán, až nakonec během 19. a 20. století byl plně rehabilitován. Poslední panely tvoří přehledná chronologie. Všechny panely jsou protkány citáty Komenského, se snahou, aby promlouval sám. Koncepčně se tvůrci chtěli vyhnout obvyklému chronologickému členění, které je sice didakticky užitečné, ale málo inspirující. Nadějí je, aby spíš než fakta si děti odnesly základní ideu Komenského, že svět, který nám byl svěřen, je krásný a stojí za to usilovat, aby se všelijaké problémy překonaly a člověk našel vlastní smysl své existence. V dětech má samozřejmě podporovat i národní hrdost a správné vlastenectví, které se uskutečňuje v celku všelidské společnosti. Putovní výstava by měla být pilotním projektem, který bude po čase vyhodnocen a dle výsledků modifikován. Předpokládá se, že v cizojazyčné mutaci bude výstava nabízena i do zahraničí. (z úvodního slova k výstavě – vernisáž 27. března 2013, MJAKUB)


OBJEDNÁNÍ VÝSTAVY, INFORMACE

program@mjakub.cz

provodovsky@mjakub.cz

tel. kontakt: 603 370 227, Robert Provodovský


href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />