příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAK chtěl změnit světJAK chtěl změnit svět
putovní výstava o životě, odkazu a díle J. A. Komenského


Muzeum Jana Amose Komenského v Uhetrském Brodě se rozhodlo oslovit putovní výstavou děti základních škol, případně škol středních, aby se seznámily s Janem Amosem trochu jiným způsobem, než je běžné během omezeného času školní výuky. Kromě pečlivě zváženého obsahu, přístupného vnímání dětí, bylo záměrem autorů, aby je výstava oslovila i svým grafickým a uměleckým provedením. Dílo Komenského a jeho vliv je obrovský, nebylo tak snadné je představit na omezeném prostoru putovní výstavy. Zvolena byla proto výseč, která by měla působit především jako výzva pro děti k objevování národního velikána a stát příspěvkem k jejich životní orientaci směrem k humanitním ideálům. Komenský nabízí i metodu – zohlednění vnímacích schopností mladého člověka a nenásilné přivedení k cíli. Děti přirozeně nadané ke zkoumání má výstava podněcovat k objevování Komenského známého i neznámého.

Zdůrazněno bylo Komenského emendační (nápravné) úsilí, které vystihuje už samotný název JAK chtěl změnit svět. Výstava je rozčleněna do 15 panelů:

Úvodní panel dává prostřednictvím citátů proniknout do pohnutek Komenského, které ho přiměly k celoživotní a útrapami provázené činnosti směrem k nápravě věcí lidských. Druhý panel ukazuje zakotvení našeho učence v prostředí moravského domova a Jednoty bratrské. Podobně je tomu i u třetího panelu, jenž představuje vlastní zkušenost Komenského, kterou aplikoval ve své metodě, že poznání se má podporovat již v nejútlejším věku a přiměřeně jednotlivým stádiím vývoje člověka. Vyprávění pokračuje panelem zdůrazňujícím krásu vědění. Poté se líčení opět vrací k životním osudům Jana Amose, který chtěl svého vzdělání využít ke službě ostatním, zvláště příslušníkům svého národa. To mu bylo umožněno jen krátce, díky vývoji politické situace v království, kdy následovalo nemilosrdné vyhnání. Pro žáky a studenty je tématem, které je zajímá (či jim činí problémy) samotná škola, proto další série panelů řeší tuto otázku samostatně, až dospěje ke Komenskému jako vědci a učenému světu jeho doby. V této souvislosti je zmíněna jeho proslulá pansofie jako způsob nahlížení na svět a jeho správného poznání. Další panel se věnuje stvrzení nedobrovolného exilu Vestfálským mírem. Následně je přehledně představeno putování Jana Amose až po jeho závěrečná léta strávená v Amsterodamu. Nakonec je jakési shrnutí nazvané Cesta ke Komenskému. Ten byl přijímán i svými současníky často s rozpaky, osvícenci pak většinou odmítán, až nakonec během 19. a 20. století byl plně rehabilitován. Poslední panely tvoří přehledná chronologie.

Všechny panely jsou protkány citáty Komenského, se snahou, aby promlouval sám. Koncepčně se tvůrci chtěli vyhnout obvyklému chronologickému členění, které je sice didakticky užitečné, ale málo inspirující. Nadějí je, aby spíš než fakta si děti odnesly základní ideu Komenského, že svět, který nám byl svěřen, je krásný a stojí za to usilovat, aby se všelijaké problémy překonaly a člověk našel vlastní smysl své existence. V dětech má samozřejmě podporovat i národní hrdost a správné vlastenectví, které se uskutečňuje v celku všelidské společnosti.

Putovní výstava by měla být pilotním projektem, který bude po čase vyhodnocen a dle výsledků modifikován. Předpokládá se, že v cizojazyčné mutaci bude výstava nabízena i do zahraničí.

(z úvodního slova k výstavě – vernisáž 27. března 2013, MJAKUB)


SOUČÁSTI VÝSTAVY
pevná součást
15 ks roll-up bannerů (samostojných panelů)
možnost zapůjčení
PC kiosek s programem CD-ROMu Jan Amos Komenský, život a dílo z autorské dílny muzea


OBJEDNÁNÍ VÝSTAVY, INFORMACE
program@mjakub.cz
provodovsky@mjakub.cz
tel. kontakt: 603 370 227, Robert Provodovský

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999