příspěvková organizace Ministerstva kultury

komensky2020.cz

 

komensky2020.cz

 

Vize projektu

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto takřka celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil. Dlouhá staletí byl rukopis Porady ztracen a teprve v roce 1934 byl nalezen v archivu sirotčince v německém městě Halle.

 

komensky2020.czSbírka na projekt KOMENSKÝ 2020


Projekt Komenský 2020 připomíná školám a našemu národu významné výročí - 350 let od úmrtí “učitele národů” J. A. Komenského. Připravili jsme interaktivní knihu, která zprostředkovává Komenského myšlenky a vzdělávací program pro školy. V něm se pomocí zajímavých aktivit a diskuze žáci dozví o Komenského životě a budou mít možnost přemýšlet nad nejhlubšími lidskými touhami.

 

Video https://youtu.be/Sd3dhGEDLc8

 

Pomozte nám získat 200 000 Kč a dostat projekt do 500 českých škol.

Darovat můžete prostřednictvím webu darcovstvi.org/duchovni-dedictvi Zvolte částku a vyberte si odměnu, kterou obdržíte - např.: pamětní Komenského minci.

 

Web komensky2020.cz zpřístupňuje Interaktivní knihu, videa a další zdroje k projektu.

 

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil.

 

Komenský věřil, že změna člověka a společnosti je možná. Po celý život si i přes těžké životní zkoušky udržel naději do budoucnosti. Základním předpokladem pro obnovu bylo začít od jedince a směřovat přes rodiny, školy k celým národům. K nápravě je třeba vědět, chtít a moci (scire, velle, posse) – změna se tedy musí týkat nejen rozumu, ale i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu, nebo-li obnovení toho, čemu Komenský říkal „nexus hypostaticus“ – bytostné spojení se Stvořitelem. Člověku 21. století může tento rozměr nápravného díla znít cize, ale Komenský ho považuje za první klíč pro obnovu věcí lidských.

 

Komenský své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. Století?

 

Mladým lidem nabízíme jak naplnit Komenského vizi  - vymyslet a uskutečnit vlastní osobité Projekty nápravy v 7 oblastech “věcí lidských”: Rodina, Vláda, Víra, Umění, Média, Podnikavost a Vzdělanost.

 

Použití prostředků sbírky:


  • Finance budou použity na poštovní kampaň na 4 000 základních škol a 1 500 středních škol v ČR, která pozve školy do tohoto projektu.
  • Proškolení a podpora (40 - 50) lektorů, kteří budou interaktivní programy ve školách realizovat.
  • 500 zapojených škol obdrží sadu pro realizaci projektu.
  • Pokud získáme více prostředků, umožní nám to dostat do více škol program s nadčasovým odkazem a novým pohledem na J. A. Komenského.

 

Jan Rokosz,  jrokosz@kam.cz +420 739 600 259

koordinátor projektu Komenský 2020Soubory ke stažení:
 • 
SBÍRKA NA PROJEKT  (pdf, 361 kB), 06.11.2018, 15:12