příspěvková organizace Ministerstva kultury

vernisáž výstavy „Škola! Umění z lavic / School! Art from the Classroom“

Komenský a vzdělání očima dětí / Comenius and Education through Children’s Eyes

výstava dětských kreseb uspořádaná ve spolupráci s Památníkem Lidice

(čt) 31. ledna 2019 | 16.00 | Comenius museum Naarden, NIZOZEMSKO

 

School! Art from the Classroom

Comenius and Education through Children’s Eyes

 

Výstava, kterou muzeum Jana Amose Komenského uvede v lednu v Naardenu, je připravena ve spolupráci s Památníkem Lidice a Comenius Museem v Naardenu. Slavnostní zahájení se koná ve čtvrtek 31. ledna 2019 a výstava bude trvat do 12. 5. 2019.

 

Základ výstavy tvoří více než 40 dětských kreseb, které ze svých sbírek poskytl Památník Lidice. Jedná se o práce, jež byly oceněny v rámci 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, jejíž téma bylo Škola? Vzdělání! Doplnění výstavy kresbami holandských dětí umožnila výtvarná soutěž School! – Kunst uit de klas, kterou Comenius Museum v Naardenu vyhlásilo v loňském roce a do níž se zapojily místní školy.

 

Tyto kresby tvoří výstavu, jejímž cílem je pojednat o dvou ústředních tématech, spojených se vzděláváním, a to způsobem poutavým pro návštěvníky všech věkových kategorií.

 

První téma se soustředí na Komenského a jeho pedagogickou vizi, která je stále aktuální. Tuto nadčasovost a váhu Komenského v soudobém světě potvrzuje i četnost jeho portrétů zaslaných do lidické soutěže, nejenom z oblasti bývalého Československa, nýbrž z celé Evropy. Jde tedy vidět, že základy moderní pedagogiky, na jejichž tvorbě měl tento učenec zásadní podíl, jsou stále dobře ukotveny v koncepci vzdělávání a tento přínos Komenského je připomínán a pamatován dodnes. Podobizny Komenského, na kterých je pozoruhodný individuální a nápaditý pohled každého dítěte, různorodost technik i přístupy, které se vymykají pouhému kopírování všeobecně známých vyobrazení tohoto myslitele, poslouží jako obrazové doplnění základních tezí, jež vystihují Komenského pojetí školství. Návštěvníkům výstavy budou představeny zejména myšlenky z Velké didaktiky a z jeho vrcholného díla – Obecné porady o nápravě věcí lidských.

 

Druhou část výstavy tvoří kresby, které reprezentují obecný pohled na vzdělání, a to v různých zemích, respektive kontinentech, především pak u dětí různého věku. Přestože budou prezentovány kresby ze zemí tak kulturně odlišných, jako jsou Norsko, Kazachstán, Čína, Indie, Rusko či Myanmar, můžeme vypozorovat zajímavé poznatky. Zaprvé, že styl i barevnost kreseb korespondují s tím, z jaké části světa jsou jejich autoři. Zadruhé, třebas výtvarným pojetím různé, zobrazené koncepty jsou v podstatě totožné – obecně lze totiž říct, že se děti soustředily na zobrazení důležitosti knih a osoby učitele, rovněž vystihly důležitost střídání náročných a odpočinkových předmětů, v neposlední řadě také přínos spolupráce a učení ve skupině. Zobrazená témata nám tedy znovu poskytují můstek ke Komenskému, neboť se jedná o zásady, jež sám před 400 lety prosazoval. Tato skladba mezinárodních výkresů, doplněná o kresby z nizozemské soutěže, tedy umožní verbalizovat a připomenout dětským i dospělým návštěvníkům to, jak moc je vzdělání důležité. Mezi základní principy patří nutnost formování mladé mysli, rozvíjení její pozornosti a bystrosti, výhody učení ve skupině. Aktuálnost vizí Komenského znovu připomene jeho poselství o nutnost vyjasňovat omyly, které nebezpečně ovládají mysl a mohou pak vyústit v polopravdy, které jsou mnohdy škodlivější. Vrcholem bude krátké pojednání, kde kdy Komenský v 8 stupních shrnuje, jaké základní funkce škola plní.

 

Zajímavé zpestření výstavy nabídne výtvarný koutek, kde návštěvníci všech věkových kategorií získají možnost vyzkoušet si vybrané výtvarné techniky a těžit tak z inspirace, kterou povzbudí zhlédnutá výstava.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999