příspěvková organizace Ministerstva kultury

800 let řádu dominikánů 1216–2016

O výstavě na stránce MINISTERSTVA KULTURY (odkaz)

 

 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA BĚHEM Růžencové pouti 2016 v Uherském Brodě:

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

ve spolupráci s Českou provincií Řádu bratří kazatelů

 

Vás srdečně zvou na putovní výstavu

k historii řádu a starých tisků z klášterní knihovny

 

 

800 let řádu dominikánů

1216–2016

 

23. 9. – 27. 11. 2016

 

sbírková část – exponáty a texty muzea ve vitrínách:

 

Z TISKOVÉ ZPRÁVY: „Cesta starých tisků z klášterní knihovny dává nahlédnout mj. také do historických událostí 2. pol. 20. stol. u nás. Příslušníci SNB, STB a Lidových milicí v noci ze 13. na 14. dubna 1950 zlikvidovali v českých zemích 75 nejvýznamnějších klášterů. V druhé etapě, v noci z 27. na 28. dubna 1950, obsadili dalších 69 klášterů, mezi nimi i klášter uherskobrodských dominikánů. V celém Československu bylo zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno nebo centralizováno bylo 2376 řeholníků. K nejcennějším pokladům uherskobrodského kláštera patřila knihovna s archivem. Knihovna obsahovala několik tisíc svazků, často vzácných knih včetně prvotisků. S knihovnou bylo zacházeno velmi brutálně, většina knih skončila ve stoupě. Do současnosti se dochovalo jen několik stovek tisků, které jsou většinou v majetku Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Byly mu velkoryse darovány Českou dominikánskou provincií v roce 2015. Výstava ukáže vzácné tisky i běžnou literaturu, kterou užívali dominikáni před tragickým koncem svého domu (zdroj: Mgr. Petr Zemek, Th.D.).“

 

přesunutá putovní část na bannerech (do 15. 10. instalována v dominikánském klášteře v Uh. Brodě):

SVATÝ DOMINIK A JEHO NÁSLEDOVNÍCI – 800 LET DUCHOVNÍHO DOBRODRUŽSTVÍ

 

výstava je otevřena:

 

v Muzeu J. A. Komenského (knihovna stálé expozice)

23. 9. – 2. 10. 2016 – putovní výstava a staré tisky

3. 10. – 27. 11. 2016 – pouze staré tisky (vzácné inkunábule pouze do 13. 10. 2016)

 

v dominikánském klášteře v Uh. Brodě

3. 10. – 15. 10. 2016 – putovní výstava

 

VSTUPNÉ V MUZEU:

10 Kč (dospělí, studenti, důchodci), 5 Kč (děti), zdarma (děti do 6 let)

 


Soubory ke stažení:
 • 


 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999