příspěvková organizace Ministerstva kultury

INFORMATORIUM

 

  • typ expozice:   stálá expozice
  • prostor muzea:   přízemí
  • návštěvnický okruh 1: Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba
  • vstupné:  součást vstupenky okruhu

INFORMATORIUM

Část navazující na expozici Stará škola nese název Informatorium, který je použit ve smyslu Komenského pojetí o něčem podávat výklad či vyučovat nebo dávat ponaučení. Celý prostor je pojat jako moderní výukový prostor, kde jsou podle moderních principů muzejní pedagogiky formou her a výkladů pořádány výukové programy, přednášky, videoprojekce a další ukázky z muzeologické činnosti. Tematicky jsou tyto programy zaměřeny zejména na návštěvníky z řad školní mládeže a je zde tak v praxi naplňována myšlenka Komenského o podpoře samostatného a aktivního přístupu k získávání vědomostí a rozvoji myšlení.

Levá část tohoto sálu odkazuje v sedmi nástěnných vitrínách opět na svět kolem nás, tentokrát na živou přírodu, která je zde prezentována ukázkami preparovaných zástupců pozemské živočišné říše. Na pravé straně sálu je devět nástěnných vitrín vyčleněno ukázkám historických školních pomůcek a výukových školních pomůcek používaných na počátku 20. století k názorným vyučovacím metodám.

 

„Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení.“

 

(Veškeré spisy didaktické, Amsterdam 1657)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATORIUM