příspěvková organizace Ministerstva kultury

INFORMATORIUM

 

bezbariérově přístupno – přízemí

 

Část navazující na expozici Stará škola nese název Informatorium, který je použit ve smyslu Komenského pojetí o něčem podávat výklad či vyučovat nebo dávat ponaučení. Celý prostor je pojat jako moderní výukový prostor, kde jsou podle moderních principů muzejní pedagogiky formou her a výkladů pořádány výukové programy, přednášky, videoprojekce a další ukázky z muzeologické činnosti. Tematicky jsou tyto programy zaměřeny zejména na návštěvníky z řad školní mládeže a je zde tak v praxi naplňována myšlenka Komenského o podpoře samostatného a aktivního přístupu k získávání vědomostí a rozvoji myšlení.

Levá část tohoto sálu odkazuje v sedmi nástěnných vitrínách opět na svět kolem nás, tentokrát na živou přírodu, která je zde prezentována ukázkami preparovaných zástupců pozemské živočišné říše. Na pravé straně sálu je devět nástěnných vitrín vyčleněno ukázkám historických školních pomůcek a výukových školních pomůcek používaných na počátku 20. století k názorným vyučovacím metodám.

 

„Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení.“

 

(Veškeré spisy didaktické, Amsterdam 1657)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999