příspěvková organizace Ministerstva kultury

INFORMATORIUM

 

bezbariérově přístupno – přízemí

 

Část navazující na expozici Stará škola nese název Informatorium, který je použit ve smyslu Komenského pojetí o něčem podávat výklad či vyučovat nebo dávat ponaučení. Celý prostor je pojat jako moderní výukový prostor, kde jsou podle moderních principů muzejní pedagogiky formou her a výkladů pořádány výukové programy, přednášky, videoprojekce a další ukázky z muzeologické činnosti. Tematicky jsou tyto programy zaměřeny zejména na návštěvníky z řad školní mládeže a je zde tak v praxi naplňována myšlenka Komenského o podpoře samostatného a aktivního přístupu k získávání vědomostí a rozvoji myšlení.

Levá část tohoto sálu odkazuje v sedmi nástěnných vitrínách opět na svět kolem nás, tentokrát na živou přírodu, která je zde prezentována ukázkami preparovaných zástupců pozemské živočišné říše. Na pravé straně sálu je devět nástěnných vitrín vyčleněno ukázkám historických školních pomůcek a výukových školních pomůcek používaných na počátku 20. století k názorným vyučovacím metodám.

 

„Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení.“

 

(Veškeré spisy didaktické, Amsterdam 1657)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999