příspěvková organizace Ministerstva kultury
pohled na výstavu UB v proměnách časuUHERSKÝ BROD V PROMĚNÁCH ČASUpohled na výstavu UB v proměnách časupohled na výstavu UB v proměnách času

UHERSKÝ BROD V PROMĚNÁCH ČASU

  • typ expozice: dlouhodobá
  • prostor muzea: malý výstavní sál, 1. patro (není bezbariérově přístupno)
  • návštěvnický okruh 2: Starožitnosti Uherskobrodska + Uherský Brod v proměnách času
  • vstupné: jednotné 60 Kč (na obě expozice)

 

Svým rozsahem nevelká expozice dějin města s názvem Uherský Brod v proměnách času vznikla se záměrem přiblížit návštěvníkům nejvýznamnější události a dějinné okamžiky z bohaté historie Uherského Brodu. Obsahově je rozdělena do devíti tematických celků:

 

1. Od trhové osady ke královskému městu

2. Obecní samospráva města

3. Uherský Brod město poddanské

4. Cechy a cechovní zřízení

5. Církevní dějiny města

6. Od počátků občanské společnosti ke konci monarchie

7. Uherský Brod v období první republiky

8. Německá okupace města

9. Cestou k modernímu městu

 

Úvodní celek je věnován středověkým dějinám města. Uherský Brod je v něm představen jako prvotní celní stanice s hrazenou osadou a popisuje lokalitu, na níž později vzniklo královské město Uherský Brod, založené v druhé polovině 13. století českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. Další části expozice přibližují Uherský Brod jako město vrchnostenské pod vládou šlechtického rodu pánů z Kunovic (1506–1611) a rodu pánů z Kounic (1611–1848). Současně expozice pojednává o vývoji obecní samosprávy a zdejšího cechovního zřízení. Podstatná část je věnována i církevnímu životu, včetně historie kostelů v Uherském Brodě. Moderní dějiny města 19. a 20. století přibližuje bohatý fotografický matriál doprovázený výkladovými texty. Obsah expozice zaujme řadou nově pořízených faksimilií archivních listinných i knižních dokumentů, jsou jimi například privilegium Přemysla Otakara II. z roku 1272 stvrzující městská práva, ilustrované městské knihy vinic (tzv. knihy horenské) z 16. století nebo cechovní kniha mistrů z let 1755–1877. Expozici doplňují rovněž původní historické trojrozměrné předměty, které se vztahují k dějinám města, cechů a vývoji obecní samosprávy. Řada fotografií přibližuje rozsáhlé architektonické proměny Uherského Brodu i běžný život obyvatel v období konce 19. a ve 20. století. Expozice byla zpřístupněna veřejnosti 4. listopadu 2022 v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Uherskému Brodu.

 

Součástí tohoto výstavního okruhu je i expozice:

Starožitnosti Uherskobrodska