příspěvková organizace Ministerstva kultury

NA JEVIŠTI SVĚTA. Jan Amos Komenský a jeho doba

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě má již od přelomu 60. a 70. let minulého století ve vínku péči o komplexní odkaz Komenského bez toho, aniž by se při jeho prezentaci soustředilo na jeden určitý aspekt jeho rozsáhlé činnosti. Návštěvník musí již od prvních kroků v muzeu vnímat, že se jedná o zcela mimořádnou osobnost evropských dějin 17. století, jejíž myšlenky jsou stále svěží.

 

Východiskem pro tvorbu expozice byly zásady, které Komenský sám využíval – názornost, stupňovité podávání informací, přiměřenost a systematičnost. Expozice představuje Jana Amose v kontextu jeho doby, ale nezapomíná na jeho odkaz a místo v současné společnosti. Členěna je na 4 sály. Návštěvníci objeví nejprve Komenského život v datech a širších souvislostech, audiovizuální instalace inspirovaná Labyrintem světa a rájem srdce je úvodem k „nápravě věcí lidských“, tedy k celoživotnímu snažení Jana Amose o nalezení cesty ze tří dobových labyrintů a překonání krize vědění, náboženství a politiky. Poslední sál a závěr expozice je symbolicky věnován ne slovu, nýbrž obrazu.