příspěvková organizace Ministerstva kultury

MUNDUS COMENII

Stálá expozice v nizozemském Naardenu – Comenius Museum en Mausoleum Naarden.

 

Slavnostně otevřena dne 3. září 2021. Slouží jako připomínka Komenského učitele, filosofa, kněze a významného člena evropské intelektuální sítě 17. století. Vznikala od roku 2017 pod vedením Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na přípravách se však podíleli i specialisté z Akademie věd České republiky, Moravského zemského muzea a nizozemští partneři sdružení kolem naardenského muzea. Ti kromě cenných zkušeností a znalosti místního prostředí poskytli i součinnost nezbytnou pro instalaci expozice a dokončení některých jejích součástí.

 

Expozice ukazuje svět doby Komenského, tedy 17. století, které se vyznačovalo zámořskými objevy, novými vynálezy a výjimečnou intelektuální produkcí, ale také náboženskými a politickými konflikty, které krutě zasáhly do života většiny Evropanů. Význačné místo v expozici zaujímá téma REPUBLIKA UČENCŮ. Myšlenkový svět Jana Amose, konkrétně témata NÁBOŽENSTVÍ, VĚDA A VZDĚLÁNÍ a POLITIKA, představí Komenského jako teologa hlásajícího smíření církví, jako vědce a pedagoga prosazujícího všeobecnost vzdělání a jako neúnavného bojovníka za mírově řešení všech konfliktů.

 

Již od počátku byla expozice plánována jako trojjazyčná, kromě holandštiny jsou texty v angličtině i v češtině. Díky vhodnému architektonickému a projektovému řešení pak získala celkem tři úrovně prohlídky. Návštěvníci mohou využít interaktivní prvky audiovizuální (například interaktivní mapa republiky učenců) i mechanické (pohyblivé dobové modely vesmíru, model školského divadla). Ve třech dioramatických vitrínách uvidí výjevy ze 17. století s replikami předmětů (například bitva na Bílé hoře s výzbrojí vojáka třicetileté války).

 

Labyrint umístěný na podlaze sálu dominuje expozičnímu prostoru a ilustruje to, co Jan Amos Komenský viděl jako své celoživotní poslání – hledání cesty ze tří dobových labyrintů a překonání krize vědění, náboženství a politiky.

 

expozice Mundus Comenii v Naardenu