příspěvková organizace Ministerstva kultury

PODOBY VÍRY u západních a jižních Slovanů

VERNISÁŽ NA SLOVENSKU ZDE

Záhorské múzeum ve Skalici na Slovensku
ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uh. Brodě
Vás v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti 2013
zvou na výstavu uspořádanou k 1150. výročí sv. Cyrila a Metoděje

PODOBY VÍRY u západních a jižních Slovanů
– po stopách cyrilometodějské tradice


VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z CEST PO BALKÁNU, VÝCHODNÍM SLOVENSKU I MORAVĚ

fotografie Pavla Popelky – Řecko, Makedonie, jihozápadní Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Hercegovina, Černá Hora, Slovensko

vernisáž
pátek 25. října 2013, Záhorské múzeum

trvání
25. října 2013 – 29. listopadu 2013

předcházející instalace
ČESKÁ REPUBLIKA, Uherský Brod – Muzeum J. A. Komenského
21. 6. – 13. 10. 2013

k tématu výstavy je vydána obsáhla barevná publikace

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999