příspěvková organizace Ministerstva kultury

Augustin Hladký

(8.6. 1883 – 11.2. 1951)

Učitel, dlouholetý muzejní pracovník a správce muzea. Narodil se 8. 6. 1883 v Uherském Brodě. Zde absolvoval obecnou školu i svá středoškolská studia (1889 – 1904). Po maturitě pokračoval (1904 – 1906) ve studiích na učitelském ústavu v Brně. Svoji první učitelskou praxi nastoupil na obecné škole v Bojkovicích, kde působil dva roky. V roce 1908 přešel na obecnou školu v Pitíně a později, od roku 1910, vyučoval ve Starém Hrozenkově. Po vyhlášení mobilizace 28. 6. 1914 nastoupil vojenskou službu a byl odvelen na ruskou frontu. Zde byl zajat 5. 8. 1916 a později vstoupil do nově formovaných jednotek československých legií v Rusku. Po návratu do samostatné Československé republiky v roce 1921 nastoupil místo učitele na obecné škole v Havřicích. Od roku 1922 až do odchodu do výslužby učil na měšťanské škole v Uherském Brodě.

Po svém návratu aktivně pracoval ve výboru Musejní společnosti. Společně s J. V. Hauerlandem, Ferd. Pragerem a Fr. Rajchlem se významně podílel na vybudování nového muzea v budově tzv. Baraníku. Za své zásluhy byl v roce 1927 zvolen správcem znovu otevřeného muzea. V této funkci působí do roku 1944, kdy je pověřen vedením oddělení komenián. Jeho odborná činnost byla neobyčejně široká. Zabýval se etnografií, archeologií, numizmatikou. Jeho zájem patřil i historii města a komeniologii, o čemž svědčí jeho práce publikované v místním tisku: „Černý Janek“ na radniční věži v Uherském Brodě, „Pan řídící“, Rodiště Komenského, Komenský a Masaryk, Různé pověsti o pobytu Komenského na Uherskobrodsku, Uherskobrodsko na mapě Fabriciově a Komenského, Kde se narodil Komenský a mnoho dalších. V muzeu zřídil nová oddělení měšťanské domácnosti, řemesel a oddělení legionářské, byl iniciátorem rozsáhlé výstavy bratrských tisků a spisů J. A. Komenského, konané v roce 1935. Za své zásluhy byl v roce 1944 jmenován čestným členem Musejní společnosti. Zemřel 11. 2. 1951 v Uherském Hradišti.