příspěvková organizace Ministerstva kultury

INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Dotazy směřujte na muzeum@mjakub.cz, odkud budou zaslány příslušným oddělením k vyřízení.

 

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

 

Zřizovací listina

Interní protikorupční program

 

Badatelský řád (2016)

Návštěvní řád (2010)

Organizační řád (2016)

 

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN

 

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

 

CENÍK kopírovaného materiálu

 

[aktualizace 29. 12. 2021]