příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ignát Seichert

(24.3. 1847 – 25.2. 1909)

Ignát SeichertŘíšský a zemský poslanec, starosta města Uherského Brodu a první předseda Musejní společnosti pro jihovýchodní Moravu v Uherském Brodě. Narodil se v Klatovech 24. 3. 1847 v rodině klempířského mistra. Zde absolvoval obecnou školu a gymnaziální studia. Po studiích se stal praktikantem ve Šternberku, kde se aktivně účastnil veřejného a národnostního života. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky zastává asistentské místo ve Štýrském Hradci, kde je mu v roce 1871 udělen titul magistra farmacie. Roku 1872 odchází do Rožnova, kde obdržel koncesi ke zřízení lékárny a kde zastával místo lázeňského inspektora. V novém působišti vstupuje do veřejného života, jeho zásluhou je zde založen nový léčebný ústav a lázeňský dům, postaven pomník Františku Palackému a založen polévkový ústav pro chudou školní mládež. Je členem různých spolků a Národně-politické jednoty. V roce 1888 zakoupil lékárnu v Uherském Brodě. Jeho národně-politická činnost pokračuje i zde. V devadesátých letech minulého století se zasloužil společně s Bedřichem Weberem a několika dalšími o vymanění městské správy z politické a hospodářské závislosti na německém měšťanstvu. V roce 1897 se stal starostou města, podílel se na založení městské spořitelny a propagoval české školství ve městě. Jako starosta Uherského Brodu realizoval návrh na založení městského muzea. Rozhodnutí o jeho otevření padlo na jím vedené schůzi městského zastupitelstva 4. 3. 1898. Sám pak věnoval částku 100 zl. na náklady spojené s jeho zřízením. Za své zásluhy o muzeum byl na zasedání ustavující valné hromady 13. 7. 1899 zvolen prvním předsedou Musejní společnosti. Tuto funkci vykonával do roku 1902, kdy byl jmenován ředitelem Zemské pojišťovny Markrabství moravského v Plzni. Zde působil až do své smrti 25. 2. 1909.