příspěvková organizace Ministerstva kultury

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Muzea Jana Amose Komenského V Uherském Brodě

(ke dni: 27. 9. 2021)

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

příspěvková organizace zřízená MK ČR, č. j. 17.466/2000, ze dne 27. 12. 2000

zastoupená ředitelem Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

Přemysla Otakara II. 37

688 12 Uherský Brod

IČO: 00092142

bankovní účet: ČNB, 10006-36038721/0710

 

BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ65 0710 0100 0600 3603 8721

adresa pobočky České národní banky v Brně (ČNB): Rooseveltova 18, 601 10 Brno